Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig en fast overlegestilling som spesialist i kardiologi, kardiologisk avdeling, mottaksklinikken.

Oppstart etter avtale.

Avdelingen har ansvar for behandling av hjertesykdommer som lokalsykehus for Sør-Rogaland og sekundæransvar for koronarutredning og PCI for hele fylket.

Avdelingen dekker behovet for primær PCI for dette området, deler av Hordaland og Agder som grenser til Rogaland (ca. 450 000). Den som ansettes må påregne å delta i gjeldende overlege vaktordning i kardiologi. Tjeneste ved satelittpoliklinikk eller hos samhandlingspartnere kan tilpliktes stillingen.

Stillingen lyses ut på nettsidene til DNLF (legejobber.no).

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Postarbeid ved kardiologiske poster, inkludert medisinsk intensiv overvåkning, tilsyn av kardiologiske pasienter ved andre enheter på sjukehuset, tjeneste ved kardiologisk poliklinikk ved sjukehuset og ved satelittpoliklinikker
 • Sjukehuset har universitetsfunksjon, der undervisning av medisinstudenter er del av tjenesten i avdelingen
 • Deltakelse i vaktarbeid (p.t. 12-delt klinisk)

Kvalifikasjoner

 • Søkere må være godkjent spesialist i kardiologi i Norge, eller nær ferdig spesialist i kardiologi.
 • Norsk autorisasjon
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker overlege som er engasjert i arbeidet
 • Kan arbeide selvstendig
 • Er samarbeidsvillig og serviceinnstilt
 • Trives i et aktivt og travelt miljø

Vi tilbyr

 • En interessant og trivelig arbeidsplass med høyt faglig nivå og store utfordringer
 • Det er rom for faglig og personlig utvikling
 • Sjukehuset prioriterer forskning og det er stor forskningsaktivitet i avdelingen
 • Medarbeidere oppfordres til å delta i dette
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Lene Erikson
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 970 82610
Arbeidssted
Kardiologisk avdeling / kardiologiske leger, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger