Kort om arbeidsgiver
NYOPPRETTET FASTLEGE / ALIS
Det er ledig en nyopprettet privat fastlegehjemmel for spesialist i allmennmedisin eller lege i spesialisering (ALIS) ved Haugaland medisinske senter, Norheim. Oppstart etter avtale.

Legesenteret
Haugaland medisinske senter har fra før 3 privatpraktiserende leger og det er med tiden planer om utvidelse av driften til 5 leger. Legesenteret er sentralt lokalisert i kontorbygg på Stølsmyr, Norheim med nær tilknytning til Amanda storsenter og Raglamyr forretnings- og næringsområde. Lokalene er nyinnreda, moderne og funksjonelle. Det er tilsatt kvalifisert hjelpepersonell. Legesenteret er organisert som et AS.

Hjemmelen er en 0 hjemmel med et listetak på 1000 pasienter. Det er ikke goodwill knyttet til hjemmelen, men fastlegen som tilsettes vil måtte inngå i et driftssamarbeid med øvrige leger ved legesenteret som har organisert driften i et AS. Hjemmelen vil få grunntilskudd tilsvarende 500 pasienter i inntil to år, ut fra tiltakene i regjeringens handlingsplan for allmennlegetjenesten.

Arbeidsoppgaver i hjemmelen
Følge opp egne listepasienter.
Betjene øyeblikkelig hjelp for kolleger ved fravær og i ferier. Delta i drift ved legekontor, oppgaver rullerer/fordeles etter ønsker og interesser.

Den som tildeles hjemmelen må ta del i legevakt ved Haugesund legevakt. I tillegg kan det pålegges offentlig allmennmedisinsk legearbeid i kommunen inntil 7,5 timer pr. uke. Offentlig allmennmedisinsk legearbeid kan ved ønske utsettes i en oppstartfase.

Kvalifikasjoner
· Norsk autorisasjon som lege
· Gjennomført turnustjeneste/LIS 1
· Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering i ALIS
· Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven
· Søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
· Gode samarbeidsevner
· Personlig egnethet
· Evne til strukturert og selvstendig arbeid

Vi tilbyr
Som næringsdrivende fastlege har du stor fleksibilitet i din arbeidshverdag. Du har også i større grad enn som fastlønnet fastlege mulighet til å være med på å utforme legekontoret slik du ønsker det. Legekontorene i Karmøy kommune er organisert slik at fastlegene ved legekontoret driver legekontorbedriften sammen, og har felles ansatt hjelpepersonell.

Dersom du begynner eller fortsetter med spesialisering i allmennmedisin (ALIS), har kommunen, som utdanningsinstitusjon, et ansvar for å tilrettelegge for spesialiseringsløpet. Karmøy kommune vil sørge for at du før oppstart får tildelt en veileder, og at du får utarbeidet og følge opp din utdanningsplan. Veiledning og supervisjon vil skje på legekontoret, ved fastleger og andre læringsarenaer i kommunen.

For næringsdrivende ALIS vil kommunen søke om å få innvilget tilskudd til å inngå ALIS-avtale mellom deg og kommunen (under forutsetning av videreføring av tilskuddsordningen). Dette innebærer utgiftsdekning på inntil kr 240.000 årlig i spesialiseringsløpet til bl.a. praksiskompensasjon ved fravær til kurs, ekstra veiledning og supervisjon, og andre utgifter knyttet til din spesialisering.

Karmøy kommune har som mål at du som selvstendig næringsdrivende fastlege skal ha gode arbeidsvilkår både faglig, kollegialt og økonomisk.

For mer informasjon:
Aslaug Irene Skjold, helsesjef, tlf: 52 85 73 56 / 971 79 858 e-post: ais@karmoy.kommune.no

Katrine Marie Haga Nesse, kommuneoverlege, tlf: 52 85 74 09 /484 57 042 e-post: kane01@karmoy.kommune.no

Søknad sendes:
Det må søkes elektronisk på Karmøy kommune sine web sider.
Vennligst oppgi minst 2 referanser. For mer informasjon www.karmoy.kommune.no
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Karmøy kommune
Kontaktpersoner
Navn: Aslaug Irene Skjold
Tittel: Helsesjef
Telefon: 97179858
E-post: ais@karmoy.kommune.no
Navn: Katrine Marie Haga Nesse
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 48457042
E-post: kane01@karmoy.kommune.no
Arbeidssted
Haugaland medisinske senter
Stølsmyr 22
5542 KARMSUND