Kort om arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus har ledige stillinger for lege i spesialisering i psykiatri fra tidlig vår 2022.

Vi søker engasjerte leger som vil være med på å bidra til god pasientbehandling for befolkningen i vårt opptaksområde.

Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus har psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) utgjort en stor og høyt prioritert del av virksomheten siden langt tilbake. Vi er stolte av at vårt fagmiljø spiller en ledende rolle i nasjonal fagutvikling innen områder som reduksjon i bruk av fysiske tvangsmidler, etablering av ambulante tilbud og måling av behandlingseffekt. Vi er langt fremme i innføring av elektroniske kartleggingsverktøy og har utviklet Lovisenberg-modellen for bruk av systematisk tilbakemeldinger www.kjernebatteriet.online

Klinikken har siden 2013 bygget et fagmiljø for mer brukerorienterte tjenester i akutt psykisk helsevern, inkludert brukerstyrte innleggelser, og vi er nå godt i gang med prosjektet «Åpen dør policy», som du kan lese mer om her: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/04/17/laser-opp-dorene-pa-lovisenberg/

I dag er tilbudet innen psykisk helsevern for voksne og TSB delt mellom to klinikker: Lovisenberg DPS og Klinikk for psykisk helsevern. Vi er nå i full gang med å samle virksomheten i ett senter for psykisk helse og rusbehandling, der forskning og fagutvikling er tett integrert med den kliniske driften. Senteret skal omfatte døgntilbudet, så vel som det ambulante og polikliniske tilbudet til den voksne befolkningen i de bydelene som sykehuset har ansvaret for.

Du må like utfordrende arbeidsoppgaver og høyt tempo, og må kunne jobbe godt både selvstendig og i tverrfaglige team. Vårt opptaksområde er unikt i Norge med sin forekomst av storbyproblematikk. Poliklinikkene skal i 2022 flyttes til sykehusområdet, og sykehusets psykiatriske og somatiske virksomhet vil da være samlet på samme område - noe som gir oversiktlige forhold og godt samarbeid og samhandling mellom ulike fag og samarbeidspartnere. Hos oss vil du møte erfarne og dyktige kollegaer, og vi legger vekt på trivsel og faglig utvikling.

Sykehuset gir mulighet for gjennomføring av hele spesialiseringsløpet i psykiatri. Vi jobber systematisk med implementering av endringer i lys av spesialistforskriften og har fokus på høy kvalitet i veiledning, supervisjon og kompetansevurdering. Vi har et velfungerende rotasjonssystem innen psykisk helsevern mellom sengeposter og poliklinikk, og samarbeid med mulighet for rotasjon til Nic Waals Institutt (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) og alderspsykiatrisk avdeling ved Diakonhjemmet Sykehus. Du vil få dekket utgifter til kurs, inkludert grunnkurs.

Relevant klinisk erfaring, personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr lønn etter overenskomst og god pensjonsordning i KLP. Sykehuset har gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktperson
Navn: Anne Kamps
Tittel: Utdanningsansvarlig overlege
Telefon: 90 23 80 41
Arbeidssted
Lovisenberggata 17
0456 OSLO