Kort om arbeidsgiver
Karmøy kommune skal utvikle et helsefremmende samfunn som fremmer livskvalitet, utjevner sosiale forskjeller, skaper gode oppvekst- og levekår, og gjør det lett å ta sunne valg. God helse skapes der liv leves; i hjemmet, på jobben, i barnehagen, på skolen, i lag og foreninger og i nærmiljøet. Som kommuneoverlege vil du i dette arbeidet være en viktig medisinskfaglig rådgiver for kommunen, og skal bidra til folkehelse blir ivaretatt i utvikling, planlegging, forvaltning og tjenesteyting.
Kommuneoverlegen er for tiden organisert i sentraladministrasjonen, som leder for avdeling for folkehelse. Karmøy kommune har pr i dag 3 stillinger for kommuneoverlege/medisinsk faglig rådgivere, som har ulike arbeidsoppgaver og som jobber tett sammen. Avdeling for folkehelse består i tillegg av tre rådgiverstillinger, med ansvar for oppgaver innen for folkehelse, miljørettet helsevern, SLT og frivillighet. Kommuneoverlegen inngår som en del av kommunens beredskapsledelse.

Vi søker derfor etter deg som er engasjert, målbevisst og har en interesse for samfunnsmedisin og folkehelse.

Arbeidsoppgaver
Kommuneoverlegens ansvar og myndighet er hjemlet i Helse og omsorgstjenesteloven § 5.5, Psykisk helsevernloven § 1 og Folkehelseloven § 27. Arbeidet er svært variert og skal ivareta samfunnsmedisinske oppgaver ut fra overordnet lovverk, kommunens delegasjon og strategiske mål.
 • Medisinsk faglig rådgiver for hele kommunen ut fra folkehelseloven, helse- og omsorgsloven og annet relevant lovverk og arbeidsgiverinstruks
 • Folkehelsearbeid, miljørettet helsevern og smittevern
 • Oversikt og analyse over helsetilstand. Kommuneoverlegen skal ha oversikt over helsetilstanden i kommunen og hva som påvirker den
 • Delta i kommunens helsemessige beredskap
 • Hastekompetanse på kommunens vegne innen miljørettet helsevern, psykisk helsevern, smittevern og helsemessige beredskap ut fra lov og delegasjon
 • Oppfølging av fastleger iht. sentralt avtaleverk
 • Planlegging, utvikling og driftsoppgaver i tilknytting til ansvars- og arbeidsområdet
 • Bidra til god samhandling mellom den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten
 • Kvalitetssikring og tilsyn, rådgiving i forbindelse med klagehåndtering
 • Oppgaver innen kartlegging, forskning, fagutvikling og undervisning
Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som lege.
 • Relevant erfaring.
 • Relevant videreutdanning/spesialisering; samfunnsmedisin, allmennlege eller tilsvarende. Søkere som ikke har spesialitet innen samfunnsmedisin må forplikte seg til å fullføre spesialisering etter tilsetting.
 • Personlig egnethet vil tillegges avgjørende vekt.
 • Det stilles krav om politiattest.
Personlige egenskaper
 • Evne til både godt tverrfaglig samarbeid og selvstendig jobbing.
 • Evne til å arbeide strukturert og målrettet.
 • Interesse for kvalitetsutvikling, og som trives med varierte oppgaver.
 • Trives med relasjonsbygging og å jobbe i tverrfaglige grupper.
 • Gode kommunikasjonsevner.
Vi tilbyr
 • Tverrfaglige nettverk og samarbeidsfora.
 • Utfordrende, motiverende og spennende arbeidsoppgaver.
 • Et positivt arbeidsmiljø med erfarne, kunnskapsrike og engasjerte kollegaer.
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter.
 • Kommunale pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn etter avtale.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Karmøy kommune
Kontaktperson
Navn: Øystein Daviknes Hagerup
Tittel: Stabsjef
Telefon: 40218401
E-post: odho1@karmoy.kommune.no
Arbeidssted
Rådhuset i Kopervik
Statsråd Vinjes gate 25
4250 KOPERVIK