Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig 100% fast stilling som kommunalt ansatt fastlege/driftstilskudd. Sauda legesenter består av 6 fastlegehjemler og p.t. 2 LiS1 stillinger. Fastlegene har avtale om fast lønn med en listelengde på for tiden 1000 pasienter i 100% stilling. Som et alternativ kan ny tilsette leger få tilbud om driftstilskudd istedenfor kommunal ansettelse.

Sauda kommune har egen legevakt som er lokalisert sammen med Sauda legesenter. Legene er selvstendig næringsdrivende på legevakt. Alle legene deltar i kommunal legevakt, p.t. 8-delt vakt hvor det disponeres godt utstyrt legevaktsbil. Legevakt er tilkallingsvakt, det vil si hjemmeværendevakt, hvor legevaktsentralen betjenes av Haugesund legevakt.

Sauda kommune er godkjent som utdanningsinstitusjon for LiS - Allmennmedisin. Legesenteret er tilknyttet Helsenettet og bruker Helsenorge for digital dialog mellom fastlege og pasienten. Elektronisk pasientjournal er InfoDoc.

Sauda Distriktsmedisinsk senter ligger i samme bygning som rommer blant annet 1 seng for kommunalt øyeblikkelig- hjelp døgnopphold (KØHD). Sauda distriktsmedisinske senter har egen tilsynslege.

Krav til kompetanse
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Beherske norsk språk på en god måte, både muntlig og skriftlig
 • Kurs i Akuttmedisin, og Volds- og overgrepshåndtering
 • Trygghet i faget
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Førerkort for personbil klasse B
 • Gjennomført Norsk turnus/LiS1tjeneste
Faglige kvalifikasjoner, personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt.

Vi kan tilby
 • En kjekk og utfordrende jobb
 • Introduksjonsprogram for nyansatte
 • Pensjonsordning i KLP
 • Gode forsikringsordninger
 • Hjelp med å skaffe bolig

Ansettelsesvilkår
Ansettelsen skjer på de villkår og med de plikter som følger av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale for Sauda kommune. Ved ansettelse vil vi kreve godkjent politiattest. 

Søknad sendes
Sauda kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber derfor alle å søke via elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, ta kontakt med lønningskontoret på mail lonn@sauda.kommune.no.

Velkommen som søker! 

Les mer om å jobbe, bo og leve i Sauda her: https://portalsauda.no/jobbe-bo-leve/
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sauda kommune
Kontaktperson
Navn: Olivia B. Obtinario
Tittel: Enhetsleder
Telefon: Tlf 52 78 60 13, mobil 971 35 410
E-post: olivia.obtinario@sauda.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Sauda Legesenter
Åbødalsveien 79
4200 SAUDA