Kort om arbeidsgiver
I takt med befolkningsveksten i Asker kommune og dermed økt behov for nye fastleger, utvider nå Asker Legesenter med en nyopprettet deleliste i fastlegehjemmel.

Asker Legesenter drives som et 7-legesenter  i lokaler i Stasjonskvartalet i Asker Sentrum , like ved togstasjonen. Senteret er velutstyrt med bl.a. stort laboratorium, egne rom for EKG/spirometri, sårbehandling samt kirurgi- og akuttrom. NOKLUS er implementert. En kollega er erfaren i diagnostisk ultralyd.

Journalsystem: Infodoc Sky.Det benyttes Helse-Norge med mulighet for elektronisk timebestilling/digital dialog og e-konsultasjon. Trinnvis innfases som administrativt system og verktøy for kvalitetskontroll. 
Asker legesenter drives som et aksjeselskap, og det forutsettes enighet om betingelser for å bli partner. Administrative arbeidsoppgaver utover vanlig pasientarbeid må påregnes. Disse fordeles mellom legene og utføres på dugnad. 
Stillingen forutsetter at man blir enige med eksisterende leger om økonomiske betingelser innen 5 uker etter tildeling.
Listelengden ved avtalens inngåelse er satt til 1500.

Arbeidsoppgaver
 • Privat allmennpraksis i fastlegeordningen.
 • Deltidsstilling i offentlig legearbeid kan tilpliktes med inntil 7,5 timer pr. uke.
 • Den som tildeles hjemmelen må ta del i legevakt. Deltakelse i legevakt vil være enten ved Asker og Bærum legevakt eller Bråset legevakt. 
 • Deltakelse på ALU-møter (Allmennlegeutvalget) er obligatorisk.
 • Ny delehjemmelsinnehaver er også forpliktet til å ta del i kollegiale fraværsordninger. 
Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen.
 • Spesialist i allmennmedisin, eller påbegynt spesialistutdanning.
 • Det er en forutsetning at søker innehar norsk autorisasjon.
 • Det er ønskelig med gode datakunnskaper og erfaring med digital kommunikasjon.
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig, samt godt kjennskap til norsk lovverk.
 • Det er en fordel med god kjennskap til tjenester og tilbud i kommunen
Personlige egenskaper
 • gode kommunikasjonsferdigheter og evne til samhandling og fleksibilitet
 • læringsvilje, engasjement og faglig interesse vektlegges
Ved tilsetning legges det betydelig vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr
 • Meningsfylt arbeid i et godt faglig og sosialt miljø.
 • Godt fungerende allmennmedisinsk miljø og samarbeid med kommunen.
 • Muligheter for faglig utvikling og engasjement. 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Asker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Thor Odland
Tittel: Fastlege
Telefon: 416 79 244
Navn: Bengt Helge Kallevik
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver/spesialist allmennmedisin
Telefon: 916 70 614
Arbeidssted
Asker Legesenter
Torvveien 12
1383 ASKER