Kort om arbeidsgiver

Er du en utviklingsorientert overlege med god evne til å etablere relasjoner? Er du i tillegg medisinskfaglig reflektert og samarbeider godt med andre? Ønsker du å jobbe sammen med mange flotte kollegaer i et utviklende fagmiljø?

Vi søker en kollega som fortrinnsvis ønsker å jobbe som overlege på voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Senter for psykisk helse og rusbehandling i Sør-Troms (lokalisasjon Harstad) og som vil bidra til å videreutvikle et positivt og sterkt fagmiljø i poliklinikken. Etter avtale kan også oppgaver knyttet til ambulant akutteam og døgnenheten bli aktuelt.

Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms består av ambulant akutteam, døgnenhet og voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP). Vi er samlokaliserte og dette bidrar til et nært samarbeid mellom enhetene. Senteret ligger som en del av lokalsykehuset i Harstad. Vi har derfor tilgang på et relativt stort fagmiljø. 

Poliklinikken består av et tverrfaglig sammensatt personale. Vi har de siste årene utvidet gruppetilbudene våre og er stolte over å ha mange engasjerte og flinke medarbeidere som er med i utviklingen av et godt fagmiljø. Poliklinikken har i tillegg til allmennpsykiatriske team, et alderspsykiatrisk team, rusteam, legeteam og nevropsykologisk team.   

Fast stilling med oppstart så snart det lar seg gjøre. Søkere som ikke har anledning for oppstart før sommeren bes også om å søke.  

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter med psykiske lidelser og rusproblematikk i tråd med beskrivelser i pakkeforløp
 • Bidra inn i faglig utviklings- og endringsarbeid
 • Somatiske undersøkelser og medisinering
 • Deltakelse i vaktordning
 • Bistå inn i oppfølging av særlig prioriterte grupper (f.eks. bistå alderspsykiatrisk team og rusteam)
 • Bistå som overlege i døgnenhet og AAT kan bli aktuelt om ønskelig

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som overlege i psykiatri
 • Søkere må beherske norsk språk muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelse

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner/skriftlige framstillingsevner
 • Medisinskfaglig reflektert/gode fagkunnskaper
 • Gode samarbeidsevner og samtidig evne til å arbeide selvstendig
 • Høy arbeidskapasitet
 • Endringsvillig og fleksibel
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En utfordrende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø
 • Godt arbeidsmiljø
 • Teamarbeid i tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Samarbeid med øvrig fagmiljø internt og eksternt
 • Faglig og personlig utviklingsmuligheter
 • Rekrutteringstillegg
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Dette innebærer blant annet studiepermisjon for spesialister etter 5 års tjenestetid i UNN.

Utdanningsretning

 • Psykologi

Utdanningsnivå

 • Cand psychol

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Hilde Danielsen
Tittel: Psykologspesialist
Telefon: 41425695
E-post: hilde.danielsen@unn.no
Navn: Audun Eskeland
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 99578288
E-post: audun.eskeland@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Senter for psykisk helse og rusbehandling Harstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Sykehusstien 8
9406 Harstad
Søk på stillingen