Kort om arbeidsgiver
Åros Legesenter AS er et veldrevet legesenter lokalisert i Sentrumsgården i Åros. Åros har flere barnehager, barneskole, ungdomsskole, nær tilknytning til offentlig kommunikasjon (buss) og det er stor aktivitet med omfattende nybygging i området. Det er forventet befolkningsvekst de neste årene og den sterke veksten i området gir gode muligheter for å sikre stabil pasienttilgang.
Legesenteret holder til i nye, moderne lokaler og er samlokalisert med to fysioterapeuter og én psykomotorisk fysioterapeut. Legesenteret består i dag av 3 allmennleger hvorav 2 er spesialister i allmennmedisin. Listelengde på senteret er pr i dag på henholdsvis 650 (kombinert med 40 % overlegestilling ved palliativ avdeling, Drammen Sykehus), 800 (kombinert med annet engasjement) og 1500 pasienter.

Åros Legesenter AS bruker pr i dag WebMed journalsystem, har elektronisk timebestilling, e-resepter og pasientdialog via Helsenorge.no. Kontoret er utstyrt med Welch Allyn EKG, spirometri og 24-timers BT. Senteret benytter Furst elektronisk rekvirering (og lokalt sykehus etter behov) for lab-analyser. Det er per i dag 3 ansatte sekretærer, hver i 50 % stilling. Åros Legesenter AS er organisert som et aksjeselskap hvor hver leges enkeltselskap er likestilte aksjonærer. Betingelsene for inntreden i aksjeselskapet avtales med nåværende partnere, og det må påberegnes prøvetid før man blir partner.
Ny hjemmel opprettes da det ikke er ledige plasser hos noen av legene ved legesenteret, og da det i skrivende stund er over 90 pasienter på venteliste. Det er viktig å merke seg at man ved opprettelse av 0-hjemmel får grunntilskudd. Dette innebærer at man får basistilskudd tilsvarende 500 pasienter i inntil to år forutsatt at listetaket er satt over 500. For søkere som ikke er ferdige spesialister, kan kommunen søke om ALIS utdanningsmidler.
Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap, ny hjemmelsinnehaver må inngå internavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.
 
Arbeidsoppgaver
 • Privat allmennpraksis i fastlegeordningen.
 • Den som tildeles hjemmelen kan tilpliktes allmennmedisinske oppgaver i kommunen og må ta del i legevakt. For tiden er dette ved Bråset legevakt. 
 • Deltagelse på ALU-møter (Allmennlegeutvalget) er obligatorisk. 
 • Ny hjemmelsinnhaver er også forpliktet til å ta del i kollegiale fraværsordninger.
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i allmennmedisin, ferdig eller påbegynt spesialisering.
 • Det er en forutsetning at søker innehar norsk autorisasjon og har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet i tillegg til faglige kvalifikasjoner.   
 • Søker må ha kjennskap til norsk helsevesen, erfaring fra allmennmedisin i Norge og det er ønskelig med erfaring fra drift av legekontor.
 • Det er ønskelig med gode datakunnskaper og erfaring med digital kommunikasjon.
Personlige egenskaper
 • er faglig interessert og søker å holde høyt medisinskfaglig nivå
 • ønsker å bidra til økt kvalitet og ta aktiv del i den daglige driften av Åros Legesenter AS
 • er sosialt anlagt og ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø på Åros Legesenter AS
 • trives i selvstendig arbeid, men som også verdsetter og ønsker godt samarbeid med kollegaer; både leger og helsesekretærer
Vi tilbyr
 • Meningsfylt arbeid i et godt faglig og sosialt miljø.
 • Godt fungerende allmennmedisinsk miljø og samarbeid med kommunen.
 • Muligheter for faglig utvikling og engasjement. 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Asker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Lars Røssel Ødegaard
Tittel: Fastlege/ daglig leder
Telefon: 48131507
Navn: Bengt Helge Kallevik
Tittel: Medisinsk faglig rådgiver
Telefon: 91670614
Arbeidssted
Åros Legesenter AS
Hurumveien 49 A
3474 ÅROS