Kort om arbeidsgiver

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling.
For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere.
Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår
visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».
 
Nydalen DPS er et distriktpsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus. Vårt opptaksområde er bydelene Sagene, Nordre Aker og Bjerke med tilsammen ca. 115.000 innbyggere. Nydalen DPS består av fire seksjoner: Seksjon Allmennpsykiatrisk poliklinikk og Seksjon Psykose- og akuttbehandling i Gullhaugveien 12 i Nydalen, Seksjon Døgnbehandling i Lovisenberggaten 4 og Seksjon Psykiatrisk legevakt i Storgaten 40.

Vår seksjon for døgnbehandling ligger i hyggelige lokaler i Lovisenbeggt. 4G. Seksjonen har tre enheter med til sammen 30 senger/ plasser og et fagteam med psykologer og leger. Vi har nå ledig vikariat for lege eller psykolog med varighet tom desember 2022, og med tiltredelse snarest mulig.


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidet består av vurdering/utredning og behandling av voksne pasienter henvist fra primærhelsetjenesten og andre avdelinger innen psykisk helsevern individuelt og eventuelt i gruppe.
 • Arbeid med undervisning av pasienter og kolleger.
 • Stillingen er plassert i fagteam med leger og psykologer og rapporterer til seksjonsleder.

Kvalifikasjoner

 • For stilling som LIS kreves norsk autorisasjon som lege samt gjennomført og godkjent LIS 1/turnustjeneste
 • For stilling som psykolog kreves norsk autorisasjon som psykolog
 • Søker bør ha klinisk erfaring fra arbeid med voksne
 • Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Vi søker personer med relevant erfaring fra arbeid med utredning og ulike behandlingstilnærminger med våre målgrupper.
 • Noe kjennskap til dynamisk korttidsbehandling, mentaliseringsbasert behandling, traume - og kognitiv behandling er ønskelig.           

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • Har gode samarbeidsevner, fleksibilitet og evne til å prioritere og organisere egen dag.
 • Lyst og evne til å bidra aktivt i det tverrfaglige fagmiljøet.
 • Selvstendighet, refleksjonsevne og humor verdsettes.

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • Et hyggelig, aktivt og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå   
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Fokus på kurs, seminarer og faglig videreutdanning
 • Eventuell mulighet for forlengelse                                                                            

 

Gjelder for søkere på stilling som lege i spesialisering: Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Wenche Andreassen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 918 60 956
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Nydalen DPS, Seksjon døgnbehandling, Oslo universitetssykehus HF
Lovisenberggata 4g
0455 Oslo