Kort om arbeidsgiver
Ved Onkologisk poliklinikk Drammen sykehus har vi ledig fast stilling for overlege.
 
Drammen sykehus er et allsidig akuttsykehus med områdefunksjoner i Vestre Viken som tilbyr behandling innenfor de fleste medisinske spesialiteter. Ved Onkologisk poliklinikk er vi et team på 8-9 leger som driver bred onkologisk virksomhet med hovedvekt på medikamentell kreftbehandling. De siste årene er det bygget opp en betydelig forskningsvirksomhet. Den kliniske aktiviteten har vært sterkt økende, i 2021 blir det rundt 10000 pasientframmøter. I 2025 flytter vi inn i nytt sykehus med stråleterapi.  

Arbeidsoppgaver

Klinisk virksomhet innen generell onkologi/medikamentell kreftbehandling.

Kvalifikasjoner

Spesialist i onkologi eller erfaren LIS i slutten av spesialistutdanningen. Interesse for stråleterapi og forskning vil kunne telle positivt og kompetanse innen lymfombehandling er også et behov.

Personlige egenskaper

Gode samarbeidsevner og høyt faglig engasjement. Personlig egnethet og gode norskkunnskaper er viktig.

Vi tilbyr

Godt arbeidsmiljø og et stimulerende faglig miljø. Støtte til faglig oppdatering (møter, kongresser)
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Leiv Sindre Rusten
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 90838985
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kreftseksjon DS, Vestre Viken
Dronninggt. 28
3004 Drammen