Kort om arbeidsgiver
Beskrivelse av arbeidssted:
Team legevakt består av legevakten for Sarpsborg og Rakkestad, Lilletorget legekontor med diabetes- og sårpoliklinikk, og vaksinasjons- og smittevernkontor.
Vi søker nå etter lege i ca. 67 % fast stilling på natt ved Sarpsborg og Rakkestad legevakt.
 
Stilling / Arbeidsoppgaver:
Stillingen innebærer vaktlegeansvar for Sarpsborg og Rakkestad legevaktdistrikt.
Undersøke, vurdere og behandle pasienter som møter i legevakt.
Besvare telefonhenvendelser fra samarbeidende helsepersonell.
Samarbeide tett med legevakts sykepleier.
Være tilgjengelig i Nødnett og vurdere behov for utrykning ved ut-alarmering fra AMK.
Kjenne til, og følge gjeldende forskrifter og lovverk, samt lokale støttesystemer, prosedyrer og rutiner som gjelder for Sarpsborg kommune og Sarpsborg- og Rakkestad legevakt.
 
Personlige egenskaper
Ved tilsetting legges det vekt på personlig egnethet, faglig dyktighet, gode kommunikasjons samarbeidsevner, ansvarsbevissthet og fleksibilitet.
 
Kvalifikasjoner
Medisinsk embetseksamen med norsk autorisasjon.
Kompetanse til å gå selvstendige legevakter uten bakvakt.
Gjennomført legevaktskursene i akuttmedisin og vold og overgrep.
Gode norsk kunnskaper både skriftlig og muntlig.
Kjennskap til norsk lovverk.
Politiattest av ny dato må fremlegges ved tilsettelse.
 
Øvrige vilkår/annet:
Stillingen er ledig fra november 2021.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Sarpsborg kommune
Kontaktpersoner
Navn: Heidi Elisabeth Brodal
Tittel: Teamleder
Telefon: 414 59 923
E-post: heidi.brodal@sarpsborg.com
Navn: Kjell Buvarp Dyrop
Tittel: Medisinskfaglig ansvarlig lege
Telefon: 990 11 702
E-post: kjell-budvarp.dyrop@sarpsborg.com
Hjemmeside
Arbeidssted
Team legevakt
Roald Amundsens gate 17
1723 SARPSBORG