Kort om arbeidsgiver

Ønsker du en givende jobb med barn og familier?  Da kan Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Helse Nord- Trøndelag være noe for deg.  BUP HNT er tverrfaglig sammensatt – vi trives med det og opplever det som faglig utviklende.  Vi har fokus på læring, et anerkjennende arbeidsmiljø og at vi er ett lag. Vi etterstreber kvalitet i arbeidet, fag- og kompetanseutvikling og godt samarbeid med kommunehelsetjenesten. Vi er aktivt engasjert i digital tjenesteutvikling.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) gir et psykiatrisk utrednings- og behandlingstilbud til barn og unge i alderen 0-18 år, med virksomhet på Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. Avdelingen betjener ca. 30 000 barn og unge i opptaksområdet, har totalt ca. 120 ansatte. Det er 6 overlegestillinger og 6 LIS 3-stillinger. Disse er organisert i poliklinikk, familieseksjon og sengepost på sykehuset Levanger og poliklinikk på sykehuset Namsos. Legene er tilknyttet faste team og samarbeider også på tvers av seksjonene. 

BUP Levanger har 8 delt, en-sjikts vaktordning, med bakvaktsordning i oppstartsperioden.

Avdelingen vektlegger kontinuerlig fagutviklingsarbeid. Avdelingen har et bredt faglig tilbud, seksjonsovergripende fagteam og spesialiserte tilbud for spesifikke tilstandsbilder. Fagteamene er viktige bidragsytere til kompetanseutvikling i avdelingen. Det vil stimuleres til fagutvikling i fellesskap med andre kollegaer.
 Vi tilrettelegger for spesialiseringsløp og doktorgradsarbeid i avdelingen. Sykehuset Levanger er etter tidligere regelverk godkjent for hele spesialiseringsløpet innen Barne- og ungdomspsykiatri og vi forventer at godkjenningen opprettholdes for ny utdanningsordning. Leger under spesialisering vil rotere innad i avdelingen for å få obligatorisk praksis i poliklinikk og sengepost. I tillegg vil avdelingen legge til rette for obligatorisk tjeneste på Psykiatrisk avdeling og Barneavdeling. Hele utdanningen kan gjennomføres innen HNT. 

Avdelingen har ledig 100% fast Lege i spesialisering Barne og ungdomspsykiatri/ legestilling ved BUP/ Sykehuset Levanger.


Arbeidssted kan legges til Levanger eller Stjørdal etter avtale.  Oppstart etter avtale   

Arbeidsoppgaver

Deltagelse i tverrfaglige team for utredning og behandling av barn og ungdom
Medisinskfaglig oppfølging av pasienter og deres familier
Deltagelse i fag- og kompetanseutvikling i avdelingen

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som lege
Godkjent LIS 1
Dersom det ikke er søkere som kvalifiserer til lege i spesialisering, kan engasjement tilbys lege før turnus
Gode ferdigheter i norsk språk, muntlig og skriftlig

Tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a ikke eldre enn 3 måneder 
Det er ønskelig med erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge

Personlige egenskaper

God evne til kommunikasjon og samarbeid. Forståelse for egen rolle i et tverrfaglig samarbeid.
Even til å lage fleksible og kreative løsninger i samarbeid med kollegaer og ledelse

Vi tilbyr

En spennende og krevende stilling i et godt arbeidsmiljø med høy kompetanse
Et godt tverrfaglig miljø med en dynamisk medarbeidergruppe som har høy faglig integritet
Gjennomføring av hele spesialistutdanning innen HNT, inkludert psykiatritjeneste og pediatritjeneste
Rekrutteringstillegg til LIS 3 i faste stillinger 
Alternativ tjenesteplan, pendleravtale og mulighet for hjemmekontor ved lang reisevei
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktpersoner
Navn: Birgit Kleinau
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 99474402
E-post: Birgit.Kleinanu@hnt.no
Navn: Astrid Synøve Eggen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90980837
E-post: AstridSynove.Eggen@hnt.no
Navn: Bine-Kristin Kristoffersen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 95085365
E-post: bine.k.kristoffersen@hnt.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for kvinne, barn og familie, BUP, Sykehuset Levanger
Kirkegata 2
7600 LEVANGER