Kommunlege/fastlege

For snarlig tiltredelse søker vi etter kommunelege/fastlege - fast stilling
Det er og behov for vikarer i perioder.


Vi tilbyr lønnsbetingelser med 20 % refusjon og attraktiv beredskaps-godtgjøring på legevakt.
Det jobbes med å kunne tilby fleksible arbeidstidsordninger

 Sirdal kommune er en attraktiv kraft- og reiselivskommune med cirka 1780 innbyggere og cirka 4600 hytter.
Helseenheten i Sirdal består av avdelingene legekontor, helsestasjon, ambulanse, psykisk helse og funksjonshemmede. I tillegg til tjenestene ergoterapi og fysioterapi.
Vi tilbyr:
 • lønnsbetingelser med 20 % refusjon.
 • Attraktiv beredskapsgodtgjøring på legevakt med dobbel godtgjørelse i ukedagene og tredobbel godtgjørelse i helgene. Grunnlag SFS 2305 punkt 8.3 vakt klasse 1.
 • Et godt medisinskfaglig og tverrfaglig miljø
 • Godt utstyrte lokaler med laboratorium, ultralyd og skadestue også på legevakten
 • Tjenestebil på legevakt og annet nødvendig utstyr
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige og entusiastiske medarbeidere
 • Lønn etter kvalifikasjoner og avtale.
 • Tilgang til trimrom
 • Vi er behjelpelig med å skaffe bolig.
 Kommunen har 4 faste legestillinger derav kommuneoverlege i 50 % stilling. Kommunen har egen legevakt med 4 delt vaktordning.
 Kvalifikasjoner:
 • Medisinsk embetseksamen
 • Tilfredsstiller kompetansekrav i forhold til ny akuttforskrift, viser til § 7. kompetansekrav til lege i vakt mv.
 Ansvarsområder:
 • Fastlegefunksjon, legevakttjeneste og andre kommunale legetjenester
 Søker må:
 • Ha norsk autorisasjon som lege
 • Beherske norsk/nordisk skriftlig og muntlig. Dokumentasjon på nivå B2
 • Være opptatt av tverrfaglig samarbeid
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Politiattest
 • Ha sertifikat
  Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Spørsmål om stillingen kan rettes til kommuneoverlege Paul O. Vindelev tlf. 38379130.
e-post: paul.otto.vindelev@sirdal.kommune.no eller enhetsleder helse Ruth Lillian Hompland tlf.  91150245.

 Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Sirdal kommune.
 Søknadsfrist:  20. november 2021
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sirdal kommune
Enhet helse
Kontaktpersoner
Navn: Ruth Lillian Hompland
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 91150245
E-post: rlh@sirdal.kommune.no
Navn: Paul O. Vindelev
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 38379130
E-post: paul.otto.vindelev@sirdal.kommue.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Tonstad
Josdalsveien 4
4440 TONSTAD