Kort om arbeidsgiver

Stillinga som LIS i nevrologi er knytt til Haugesund sjukehus. Kandidatar som snart er ferdig med turnusteneste er velkomne til å søkja. Ny  utlysning

Nevrologi er et spennende fagområdet i stor utvikling. Nevrologisk avdeling Haugesund har 7 overlegestillingar og 8 stillingar for LIS. Nevrologi er organisert som ein eigen avdeling i Medisinsk klinikk. Avdelinga har poliklinikk (generell og spesialpoliklinikk for MS, epilepsi, parkinson, hjerneslag, ALS/Huntington/nevro-onkologi, botox), nevrofysiologisk laboratorium og ein sengepost med 8 senger til generell nevrologi og 6 til slagpasientar.

Arbeidsoppgåver

 • Sengepostarbeid
 • Poliklinisk arbeid
 • Deltagelse tverrfaglig samarbeid
 • Delta på botoxbehandling
 • Spinalpunksjon
 • Det er for tida 8-delt tilstedevakt i seksjonen.

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege, fortrinnsvis fullført turnustjeneste
 • Det er eit krav at søkjaren er god i norsk skriftleg og munnleg
 • Det er ein fordel om søkjaren har arbeidd på nevrologisk avdeling på sjukehus
 • Kandidatar som snart er ferdig med turnus er oppmoda om å søkje

Personlege eigenskapar

 • Vi søkjer ein entusiastisk lege som ønskjer å bli nevrolog
 • Gode sosiale eigenskaper er viktig
 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du bidrar positivt til eit fagleg og kollegialt godt miljø
 • Du er punktleg og påliteleg

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Det er avsett tid i arbeidsplanen til fordjuping 1 dag anna kvar veke
 • Sjukehuset kan hjelpe til med å skaffe personalbustad
 • Aktivt og triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå
 • Ein viktig og interessant jobb i norsk helsevesen

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktpersoner
Navn: Kirsten Solstrand
Tittel: Funksjonsleder pleie
E-post: kirsten.solstrand@helse-fonna.no
Navn: Ineke Hogenesch
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 52732590
E-post: ineke.hogenesch@helse-fonna.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Nevrologi/slag avdeling, Helse Fonna HF
Haugesund Sykehus
5504 haugesund
Søk på stillingen