Det søkes etter avdelingssjef ved Revmatologisk avdeling

Revmatologisk avdeling er en av 6 avdelinger i Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer og ligger i 4 etg i Bevegelsessenteret på Øya i Trondheim. Avdelingen har ca 70 ansatte og består av dag- og døgnenhet, poliklinikk og Nasjonalt Kompetansesenter for Svangerskap og Revmatisk sykdom. Som en videreutvikling av avdelingen, vil en 4.seksjon, seksjon for legetjenesten, opprettes og ny seksjonsleder rekrutteres.

Vi arbeider ut fra grunnleggende verdier der medbestemmelse, individualisering, trygghet, respekt, helhetlig omsorg og behandling er viktig. Revmatologisk avdeling har et godt fag- og arbeidsmiljø, og vi legger vekt på tverrfaglig samarbeid. Vi er innovative og i stadig endring. De ansatte oppmuntres til faglig utvikling og forskning.

Stillingen som avdelingssjef inngår i klinikkens ledergruppe og rapporterer direkte til klinikksjef. Seksjonsledere ved Revmatologisk avdeling inngår i avdelingssjefens ledergruppe. Avdelingssjefen ansettes i full stilling, men man kan beregne at opp mot 50% av stillingen benyttes til klinisk arbeid.

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk ledelse og videreutvikling av avdelingen med fokus på fag, kvalitet og kontinuerlig forbedring av virksomheten, i tråd med mål og strategier utarbeidet for St.Olavs hospital
 • Avdelingssjefen har overordnet og helhetlig ansvar for daglig drift, personaloppfølging, budsjett, fag, forskning og kvalitet ved Revmatologisk avdeling
 • Sikre kompetanseutvikling for alle yrkesgrupper, med et tverrfaglig fokus
 • Sikre god spesialistutdanning
 • Personalansvar for seksjonsledere og LIS 

Kvalifikasjoner

 • Overlege eller legespesialist i revmatologi
 • Bred klinisk erfaring og forskningserfaring vektlegges
 • Lederutdanning og erfaring fra ledelse vektlegges
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne 

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter en person med gode samarbeidsevner, tydelighet, beslutningsevner, gjennomføringsstyrke og evne til å skape samhold og motivere høyt kvalifiserte medarbeidere.

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en avdeling med høyt faglig nivå
 • Kompetanseutvikling og muligheter for intern lederutdanning i samarbeid med NTNU 
 • Ett sterkt faglig miljø med dyktige og kunnskapsrike kolleger
 • Lønn etter avtale
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester

Utdanningsretning

 • Medisin
 • Sykepleie

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Tina Strømdal Wik
Tittel: Fungerende klinikksjef
Telefon: 72822651/98886991
E-post: tina.stromdal.wik@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer, St. Olavs hospital HF
Olav Kyrres gate 13
7030 Trondheim