Kort om arbeidsgiver

Akuttenheten i BUPA VVHF søker ny overlegekollega
BUPA Vestre Viken HF er en av Norges største barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger og har et opptaksområde på ca. 109.000 barn og unge i 22 kommuner. Avdelingen består av fem lokalpoliklinikker: Asker BUP, Bærum BUP, Drammen BUP, Kongsberg BUP og Ringerike BUP og fire områdeseksjoner: Seksjon for akutt og spiseforstyrrelser, Seksjon for utredning, Seksjon for behandling og Seksjon for Nevropsykiatri. Avdelingen har en døgnbemannet vaktordning med LIS i forvakt og overlege (spesialist i barne- og ungdomspsykiatri) i bakvakt. Som avdeling har vi fokus på å gi et godt tilbud til barn og ungdom som henvises til oss. Vi er opptatt av fagutvikling og kontinuerlig forbedring. I avdelingen drives det utviklingsarbeid med både forbedringsprosjekter, forskningsprosjekt, dialogbaserte inntak og utrulling av FACT Ung team

Det er nå opprettet ny overlegestilling ved BUPA Akuttenheten i 100 % fast stilling.
Akuttenheten ivaretar spesialisthelsetjenestens øyeblikkelig hjelpansvar for barn og unge med akuttpsykiatriske problemstillinger i hele avdelingens opptaksområde. Pr. i dag er det 7 døgnplasser og en oppfølgingspoliklinikk tilknyttet enheten. Døgnenheten er godkjent for tvunget psykisk helsevern. Seksjonens personalgruppe er tverrfaglig sammensatt. og har ansatte med høy grad av kompetanse og erfaring. Det er tett samarbeid med de andre seksjonene i avdelingen.

Akuttenheten i BUPA ligger nå på Åssiden i Drammen, men skal sammen med de andre døgnenhetene i avdelingen flytte inn i Nytt sykehus i Drammen i 2024/2025. På vei mot nytt sykehusbygg skal vi videreutvikle det akuttpsykiatriske tilbudet til å passe inn i nytt sykehus. Vi er opptatt av å utvikle en tjeneste som er tilpasset barn og ungdom og dere foresatte, men også å skape en god arbeidsplass for de ansatte. Dette blir et svært spennende utviklingsarbeid der nyansatt overlege vil få en sentral rolle.

Oppstart etter avtale.  

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk spesialistarbeid som utredning, diagnostisering og behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser
 • Tett samarbeid med foreldre og andre nære omsorgspersoner
 • Tett samarbeid med 1. linjen, andre deler av spesialisthelsetjenesten og barnevernstjenesten
  Veiledning og undervisning av LIS
 • Som overlege vil du være en sentral person i videre fagutvikling i avdelingen og i utviklingsarbeidet av tjenesten frem mot nytt sykehus.
 • Eventuell deltagelse i avdelingens vaktordning avtales ved tilsettelse

Kvalifikasjoner

 • Engasjerte legespesialister i barne- og ungdomspsykiatri, men dersom du er LIS lege i barne- og ungdomspsykiatri med kort tid igjen til spesialistgodkjenning må du også gjerne søke!
 • Du må inneha norsk autorisasjon, og kunne beherske norsk svært godt skriftlig og muntlig.
 • Det er ønskelig at du har interesse for og erfaring med vedtaksarbeid, men opplæring vil kunne gis
 • Politiattest må fremvises    

Personlige egenskaper

 • Du må trives med å jobbe i et tverrfaglig miljø og ha gode samarbeidsevner    
 • Du bør ha evnen til å skape trivsel i en hektisk og travel jobbhverdag  
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Et hyggelig tverrfaglig arbeidsmiljø på med høy faglig kvalitet og kompetanse og mange engasjerte kollegaer
 • Det er et godt kollegialt legemiljø i avdelingen. Det er en stor stabil legegruppe med høy kompetanse og stor faglig entusiasme. Det er flere overleger med ph.d. og vi har overleger som er godkjente psykoterapiveiledere. Det er regelmessige legemøter med undervisning for alle leger i avdelingen. 
 • Muligheter for faglig utvikling
 • Gode tilbud via Velferdsforeningen
 • Konkurransedyktig betingelser
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Annette Hoem
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 32861950
Navn: Cathrine Kjekstad
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 95920802
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
BUPA Akutt og spiseforstyrrelser DS, Vestre Viken
Valbrottveien 23
3024 Drammen