Kort om arbeidsgiver
Det er ledig fastlegehjemmel ved Løken legekontor. Løken legekontor er et 3-legesenter beliggende i tettstedet Løken i Aurskog-Høland kommune.  Hjemmelen har et listetak på 1.200 pasienter.

Legekontoret driftes som et DA. Det er 4 fast ansatte medarbeidere i deltidsstillinger.

Kontoret er utstyrt med EKG, 24 t- BT apparat, spirometri mm.  Infodoc journalsystem.

Aurskog-Høland kommune har 15 fastlegehjemler fordelt på 6 legesentre. Det er godt kollegialt samarbeid mellom fastlegene, med et velfungerende ALU.

Aurskog-Høland kommune har legevakt lokalisert på Bjørkelangen. Hjemmelsinnehaver må delta i legevakt, p.t. ca. 15-delt legevakt. Allmennmedisinske offentlig legearbeid kan pålegges inntil 7,5 timer pr uke.
Kvalifikasjoner:
  • Norsk autorisasjon som lege.
  • Spesialist i allmennmedisin, eller under spesialisering.
  • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.
  • Evne og vilje til tverrfaglig samarbeid.
  • Personlige egenskaper vektlegges.
Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Det er nødvendig at aktuell søker har førerkort og tilgjengelig bil for deltagelse på legevakt.

Andre opplysninger:
Kommunen følger vanlige vilkår for avtalehjemler, som går frem av lov, forskrift og avtaler. Kommunen søkes godkjent som utdanningsvirksomhet for spesialisering i allmennmedisin. Vilkår for overtagelse av praksisen avtales med nåværende hjemmelsinnehaver etter at kommunen har fattet vedtak om tildeling av hjemmelen. Ny hjemmelsinnehaver må inngå internavtale med de andre legene på Løken legekontor.
 
Kontaktpersoner:
Kommuneoverlege Margrethe Ødegaard, tlf. 458 76 568.  Spørsmål vedrørende praksisen og overtakelsen rettes til: fastlege Berte Marie S. Enger, tlf.: 900 85 989, fastlege Premkumar Kugapirasath, tlf.: 952 19 927, hjemmelshaver/fastlege Arsum Aziz, tlf.: 410 19 397.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Aurskog-Høland kommune
Kontaktpersoner
Navn: Margrethe Ødegaard
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 458 76 568
E-post: margarethe.odegaard@ahk.no
Navn: Berte Marie Enger
Tittel: Fastlege
Telefon: 900 85 989
Navn: Premkumar Kugapirasath
Tittel: fastlege
Telefon: 952 19 927
Navn: Arsum Aziz
Tittel: Hjemmelshaver/fastlege
Telefon: 410 19 397
Hjemmeside
Arbeidssted
Løken legekontor
Hølandsveien 2008
1960 LØKEN