Kort om arbeidsgiver

Ønsker du en variert arbeidshverdag på et ordentlig lokalsykehus med alle funksjoner? Vil du jobbe som generell radiolog, med mulighet for fordypning i interesseområder, god kontakt med klinikere og med et stort radiologisk fagmiljø på tvers i Vestre Viken?
Kanskje du er riktig person for oss!

 

Ringerike sykehus har ansvar for ca 85 000 personer, med økt pasienttilstrømning i vintermånedene. Sykehuset har både indremedisinsk og kirurgisk avdeling, ortopedisk avdeling, avdeling for gynekologi og fødselshjelp, samt barnepoliklinikk. Vi mottar traumer av varierende størrelse og trombolysepasienter både lokalt og til Hallingdal Sjukestugu, hvor vi har en fjernstyrt CT -En av de første i sitt slag!

Avdeling for bildediagnostikk i Vestre Viken er en tverrgående avdeling i Klinikk for
medisinsk diagnostikk (https://youtu.be/utjZJo2q74c), med radiologiske
seksjoner ved de fire somatiske sykehusene i Vestre Viken (Bærum, Drammen,
Ringerike og Kongsberg), i tillegg til Brystdiagnostisk senter og
nukleærmedisinsk seksjon, som er lokalisert i Drammen.

I Avdeling for Bildediagnostikk har vi stort fokus på godt samarbeid mellom
seksjonene våre. Vi har et felles fagmiljø som deler kompetanse og kapasitet i
hele avdelingen, samt sikrer fagutvikling og kontinuerlig forbedring, bl.a med
felles organgrupper på tvers av seksjonene. Vi søker også å være ledende på å
ta i bruk kunstig intelligens- For tiden pågår et omfattende prosjekt for
anskaffelse av en KI-løsning for bruk i vår kliniske hverdag.

Legegruppene ved radiologisk seksjon i Bærum og Ringerike inngår i én felles legeseksjon, med felles legeleder og en felles leder for
LIS. Overgang til felles forvaktssjikt, hvor LIS fungerer som forvakt for både Ringerike og Bærum fra Bærum sykehus, igangsettes så snart rekrutteringen er avsluttet. Bakvaktsordning og daglig arbeidssted for overleger forblir ved de
respektive sykehus. I gjeldende stilling vil det være anledning til delt arbeidssted med Bærum sykehus.   

Seksjon Bærum-Ringerike oppfyller de fleste 3a-kravene i spesialiteten radiologi
(minimum 3,5 års tjeneste). P.t har vi syv overleger og mulighet for tre LIS. På Bærum er det p.t elleve vaktgående overleger og
åtte LIS i vakt. Ved begge
sykehus er det et tett og godt samarbeid med de kliniske avdelingene og
hverdagen byr på rikelig interessant patologi!

Radiologisk seksjon Bærum-Ringerike bemanner opp, og vi søker dyktige og
engasjerte radiologer til en til to faste overlegestilling ved Ringerike sykehus. Oppstart etter avtale.

Vi er opptatt av godt arbeidsmiljø, faglig utveksling og utvikling- og med det god kvalitet til alle våre pasienter! Er du vår nye
kollega? 

Arbeidsoppgaver

 • Delta i avdelingens daglige drift innen alle modaliteter, inkl. demonstrasjoner/MDT-møter, supervisjon/veiledning av LIS og undervisning i avdelingen
 • Delta i bakvaktsordning
 • Bidra til godt samarbeid internt på seksjonen, på tvers i avdelingen og eksternt
 • Bidra til utvikling og ivaretakelse av et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i radiologi med norsk autorisasjon, evt LIS med gjennomført gruppe 1-tjeneste og kort tid igjen til spesialistgodkjenning
 • God formidlingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk er en forutsetning
 • Erfaring med/interesse for thorax- og MSK-radiologi er av spesiell interesse.

Personlige egenskaper

 • Nysgjerrighet, entusiasme og engasjement for faget vårt
 • Gode samarbeidsevner og ønske om å se andre lykkes
 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og ansvarsbevisst, men med velutviklet lagånd
 • Ønske om videreutvikling og faglig progresjon - personlig og for avdelingen
 • Personlig egnethet vil vektlegges   
 • Minst to referanser må kunne oppgis på forespørsel, hvorav den ene er din siste nærmeste leder

Vi tilbyr

 • Variert arbeid og rikelig spennende patologi
 • God samhandling med klinikere og radiologer i hele Vestre Viken
 • Mulighet for fordypning innen flere områder, bl.a CT cor
 • Mulighet for organgruppeansvar lokalt og til å påvirke avdelingens faglige retning
 • Gode kolleger og trivelig arbeidsmiljø 
 • En spennende organisering av legeressursene - med samarbeid i et stort fagmiljø på tvers i Vestre Viken
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Carestream RIS/PACS og e-talegjenkjenning (oppgradering av RIS forventet ferdigstilt Q1 2022)
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Bente Lund Neple
Tittel: Overlege
Telefon: 90980038
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Radiologisk seksjon Bærum-Ringerike , Vestre Viken
Arnold Dybsjords vei 1
3511 Hønefoss