Kort om arbeidsgiver
Larvik kommune har nå ledig tre  ALIS stillinger i 100%  

Som ALIS vil du få mulighet til å rullere mellom kommunens ulike læringsarenaer som Helsehuset, sykehjem, familiesenter, legekontor, legevakt, fengsel og kombinasjoner av disse stedene. Dette gir unik kunnskap om ulike tjenesteområder i de kommunale helsetjenestene.  

Du skal jobbe i team med de øvrige kommunale legene, og vil være organisatorisk plassert hos kommuneoverlegen for kliniske tjenester. Her er også egen fagoverlege for sykehjem, legevakt og familiesentrene organisert. 

Larvik kommune satser på styrking av lokalsentrene. Dette medfører blant annet en desentralisert sykehjemsstruktur med 10 kommunale sykehjem og ett privat sykehjem. Sykehjemmene har plasser og opphold til langtid, korttid, ØHD, lindrende behandling, avklaring, rehabilitering samt avlastning. 
Legekontor, familiesentrene og helsestasjon for unge er på samme måte lokalisert både i Larvik sentrum og på ulike steder i kommunen. Legevakten er lokalisert i sentrum, i bygning til sykehuset i Vestfold, gamle Larvik sykehus, og det er igangsatt konkret arbeid for å etablere nye legevaktslokaler.

Vi har 19 dedikerte, fast ansatte leger i ulike stillingsprosenter i kommunens legetjeneste, hvorav ni med arbeidssted sykehjem, seks på legevakt, tre på legekontor, tre på familiesenter og en i fengselshelsetjenesten. 

Larvik kommune er registrert som utdanningsinstitusjon og vi har utdanningskandidater i allmennmedisin (ALIS) etter både gammel og ny ordning. I begge ordninger tilbyr vi allmennmedisinsk tjeneste i sykehjem, ved legevakt, legekontor, helsestasjon, fengsel. 
Larvik kommune er også godkjent for at læringsmål knyttet til samhandling og selektert pasientpopulasjon kan gjennomføres ved vår institusjon Larvik Helsehus.
 
Vi søker etter engasjerte leger i spesialisering i allmennmedisin som kan bli med på laget vårt.  

Arbeidsoppgaver
Som ALIS- lege  skal du: 
 • Ha det medisinsk faglig ansvar på respektiv arbeidssted
 • Drive Undersøkning, diagnostikk og behandling av pasienter
 • Samarbeide med pårørende
 • Delta på tverrfaglige møter, og samarbeide med kommunens andre yrkesgrupper.
 • Drive supervisjon og veiledning av LiS 1 leger
 • Delta og bidra med internundervisning
Kvalifikasjoner
 • Du må være offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Vi krever gjennomført og godkjent LIS-1 tjeneste
 • Dersom du er i et ALiS eller LiS 3 utdanningsforløp plikter du deg til å inngå en avtale om individuell utdanningsplan for å sikre progresjon i utdanningsløpet
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både skriftlig og muntlig
 • Du har førerkort klasse B
Personlige egenskaper
 • Du har interesse for feltet allmennmedisin, med fokus på medisin som gir god livskvalitet
 • Du er faglig engasjert og utviklingsorientert 
 • Du har forståelse for viktigheten av alle profesjonsgrupper, og er god på samarbeid 
 • Du er tydelig og trygg, med evne til selvstendig arbeid
 • Du har godt humør, god arbeidsmoral og er lojal
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:
 • Konkurransedyktig lønn
 • Varierte oppgaver med faglig utvikling
 • Gode, dyktige og hyggelige kollegaer
 • Allmennmedisinsk tjeneste i sykehjem for ALiS i gammel og ny ordning for spesialisering i allmennmedisin 
 • Mulighet for institusjonstjeneste i sykehjem for ALiS i ny ordning
 • Utdanningsplan, veiledning og supervisjon for ALiS etter ny spesialistforskrift
 • Gode muligheter til å delta på kurs og fagutvikling
 • Ukentlig internundervisning og og veiledning i smågrupper, godkjent både for allmennmedisin og kompetanseområdet i alders- og sykehjemsmedisin.
 • Fagdager og simuleringstrening ved legevakt
Annet

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.
Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om. Politiattest må fremlegges før tilsetting
Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter.
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag. Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige. En jobb med mening. Med mulighet til å utgjøre en forskjell. Det kan vi garantere at du får hos oss.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Larvik kommune
Kommunelegen
Kontaktpersoner
Navn: Hannelore Neumann
Tittel: Kommuneoverlege/Virksomhetsleder
Telefon: 47460147
E-post: hannelore.neumann@larvik.kommune.no
Navn: Jan Borgen
Tittel: Virksomhetsrådgiver
Telefon: 45533018
E-post: han.borgen@larvik.kommune.no
Arbeidssted
Byskogveien 5
3257 LARVIK
Søk på stillingen