Kort om arbeidsgiver
Ledig 6. måneders fastlegevikariat til stabil liste med eventuell mulighet for forlengelse fra 01. januar 2022 ved Rakkestad legesenter, Rakkestad kommune.
 
Listelengde: listetak 920 pasienter, aktuelt 960
Journalsystem: CGM
Krav til søker: Søker må ha fullført turnustjeneste
 
Rakkestad Legesenter er en veldrevet 4-legepraksis med hyggelig kollegialt miljø, lokalisert i rådhusets lokaler, sentralt plassert med lett adkomst på tettstedet. Det fins fire romslige legekontor, et akuttrom, laboratorium, resepsjon samt pauserom. Man benytter CGM-journalsystem og har oppdaterte systemer for elektronisk kommunikasjon.  Praksisen har moderne utstyr for drift av allmennlegevirksomhet, og har fire deltidsansatte i til sammen 2,6 prosent stilling. Lave driftskostnader.
 
Legen bør være samarbeidsvillig, vise empati og er velkommen til hyggelig kollegialt miljø. Gode norsk kunnskaper er et krav. Likeledes må søker være ferdig med turnustjeneste.
 
Kommunen har legevaktsamarbeid med Sarpsborg kommune. Vaktene kan stort sett byttes bort om man ønsker. 
 
Ved interesse eller spørsmål om stillingen kontaktes:
Stine Holstangen, Allm.prakt. fastlege
Mobil: 91118005
E-post: stineholstangen@hotmail.com
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Rakkestad kommune
Kontaktperson
Navn: Stine Holstangen
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 91 18 005
E-post: stineholstangen@hotmail.com
Søknad
Søknad merkes: Vikariat i allmennpraksis
Send søknad på mail
Arbeidssted
Rakkestad Legesenter
Rådhusveien 1
1890 RAKKESTAD
Søk på stillingen