Laboratoriemedisinsk klinikk er organisert i seks avdelinger fordelt på ulike medisinske spesialiteter innen laboratoriemedisin. Klinikken analyserer i hovedsak prøver fra hele regionen, men i tillegg utføres også spesielle analyser fra andre helseregioner.

Avdeling for medisinsk biokjemi utfører årlig ca. 5 millioner analyser, om lag halvparten for rekvirenter utenfor sykehuset. Repertoaret er omfattende; særlig har avdelingen spesialisert seg på analyser innen vitaminer og ernæring, og har etablert en rekke DNA-analyser. Avdelingen har 5 overlegestillinger og 2 LIS-stillinger organisert i en egen seksjon.
Den som tilsettes går inn i avdelingens program for utdanning av spesialister i medisinsk biokjemi, enten som ledd i spesialistutdanning i medisinsk biokjemi eller som sideutdanning til annen hovedspesialitet.
Det gis god anledning til faglig fordypning og deltakelse i avdelingens forsknings- og utviklingsprosjekter som genteknologisk diagnostikk, kardiovaskulære biomarkører, samt problemstillinger innen jernstoffskiftet. Det legges til rette for at forskningsarbeidet kan inngå i et eventuelt utdanningsløp for Ph.D. Flere obligatoriske kurs for Ph.D utdanningen er også obligatoriske for spesialiteten medisinsk biokjemi.

Stillingen er et vikariat foreløpig  på ca et år og med tiltredelse ca 1 februar 2022

Arbeidsoppgaver

 • Besvarelse av analyseresultater som krever spesiell medisinsk vurdering, utredning av medisinskfaglige problemstillinger tilknyttet laboratoriedriften- og analyserepertoaret.
 • Delta i avdelingens undervisningsoppgaver.
 • Stillingsinnehaver vil få ansvar for egne fagområder med definert overlege som medansvarlig. Stillingsinnehaver rullerer slik at alle fagområder dekkes i løpet av utdanningen

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • God norsk skriftlig fremstillingsevne tillegges stor vekt

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Initiativrik
 • Handlingsorientert
 • Løsningsorientert
 • Samarbeidsvillig
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Solveig Winther
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +47 412 92 605
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Laboratoriemedisinsk klinikk Avdeling for medisinsk biokjemi
Harald Hardrådes gate 14
7030 Trondheim