Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
 • Medisinskfaglig rådgiver  for legevakten og kommunens øvrige helseberedskap
 • Styrke den medisinskfaglig kompetanse ved legevakten, herunder legge premisser, gi kvalifiserte råd og bidra til å legge gode rammer for leger i vakt.
 • Delta i utviklingsarbeid og organisering av legevakten
 • Kvalitetsarbeid og fagutvikling, herunder internundervisning og sikre at krav i akuttmedisinforskriften blir fulgt opp. 
 • Håndtering av tilsynssaker etc.
 • Delta i vaktordning for leger ved legevakten
 • Delta i utvalg for akuttberedskap i Bergensregionen
 • Stillingen er en del av gruppen med øvrige kommuneleger, og vil ved behov inngå i beredskap for enkelte samfunnsmedisinske oppgaver.
Kvalifikasjoner
 • Autorisert lege, spesialist i allmennmedisin
 • Erfaring fra legevakt og akuttmedisin
 • Fordel med erfaring fra samfunnsmedisinsk arbeid
 • Ønskelig med ledererfaring og formell lederutdanning.
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
Særlige krav knyttet til stillingen
 • Det gjøres oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved ansettelse. Politiattesten skal ikke legges ved søknadspapirene, men fremlegges før tiltredelse
Personlige egenskaper
 • Fleksibilitet og gode samarbeidsevner
 • Lederegenskaper
 • Evne til å jobbe strategisk og langsiktig, målrettet og strukturert
 • Evne til å utvikle god samhandlingskultur
 • Legge til rette for innovasjon og nyskaping
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Et stimulerende og flerfaglig arbeidsmiljø
 • Spennende og faglig utfordrende arbeidsoppgaver
 • Mulighet til å kunne påvirke og delta i prosessen om legevaktens fremtid og oppfølging av akuttmedisinforskriften.
 • Mulighet til å kunne utvikle helseberedskapen og planleggingen av denne i henhold til lovverk og kommunen for øvrig.
 • Mulighet til faglig samarbeid i kommuneoverlegens samfunnsmedisinske gruppe og eksterne samhandlingsfora.
 • Lønn etter avtale
 
Generelle opplysninger
I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette før søkerliste utarbeides.

Eventuelle vitnemål og attester kan legges inn som vedlegg til søknaden. Ved eventuelt innkalling til intervju vil søker bli bedt om å ta med følgende:
 • Attesterte kopier av vitnemål for all utdanning etter grunnskole
 • Attesterte kopier av attester for arbeidsforholdet der varighet og stillingsomfang fremgår
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Askøy kommune
Samfunnsmedisin
Kontaktperson
Navn: Amy B. Næss
Tittel: Leder for legetjenesten
Telefon: 56 15 83 33
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Askøy legevakt
Kleppevegen 23 B
5300 KLEPPESTØ