• Listelengde: 500
  • Journal system: System X
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Vikar søkes i ca 50% stilling.
Legekontor i Oslo med 5 leger.
Totalt rundt 7500 pasienter som sogner til kontoret. Gode inntjeningsmuligheter og fleksibel arbeidstid etter avtale.
Det er gode og hjelpsomme sekretærer og en veldrevet lab. Søker må snakke godt norsk og kjennskap til System x og Pasientsky er en fordel. Viktigst av alt er en interesse for allmennmedisin. Opplæring og evt. hospitering kan ordnes hvis ønskelig. For mer informasjon ring Einar Bøhmer på 91195844
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Einar Alexander Bøhmer
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 91195844
E-post: einar_bohmer@hotmail.com
Arbeidssted
Husebyskogenmedisinske senter
Sørkedalsveien 148
0754 OSLO