Kort om arbeidsgiver
Det er ledig 100 % vikariat som fastlønnet fastlege i Smidsrød legesenter og tilsynslege ved Smidsrød helsehus. Stillingen er en kombinasjonsstilling hvor legen jobber 60 % som fastlønnet fastlege og 40 % som tilsynslege i helsehuset. Listestørrelse 500 pasienter. Listen er for tiden fulltegnet.

Det er to andre fastleger på fast lønn i samme legesenter. Disse er i heltidssstillinger. Fastlegedelen av stillingen er knyttet til flyktningehelsetjenesten, og samarbeider tett med sykepleier og psykolog. Legesenteret har tilknyttet LiS 1. Senteret har CGM journalsystem og elektronisk kommunikasjon med de fleste helseaktører. Legesenteret er veldrevet, og er moderne utstyrt.

Færder kommune har til sammen 22 fastleger og de fleste hjemler er besatt. Legene deltar i interkommunal legevakt i Tønsberg med lav vaktbelastning.

Smidsrød legesenter er et kommunalt drevet legesenter, lokalisert i Smidsrød helsehus. Foruten et fastlegesenter, består Smidsrød helsehus av korttidsavdelinger, intermediær og lindrende enhet, rehabiliteringsavdeling og en avdeling for langtidsopphold, samt et dagsenter.

Stillingen er et vikariat fra 01.03.22-15.12.22

Kvalifikasjoner:
Søkere må være spesialist i allmennmedisin, eller ha påbegynt spesialisering. Det kreves gode norskkunnskaper og kjennskap til norsk helsevesen. Erfaring fra fastlegepraksis og personlig egnethet vil bli vektlagt. Den som får tilbud om stillingen, må fremlegge tilfredsstillende politiattest.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Færder kommune
Kontaktperson
Navn: Aina Moen
Tittel: Virksomhetsleder Smidsrød helsehus
Telefon: 468 06 872
E-post: aina.karin.moen@faerder.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Smidsrød legesenter
Øreveien 7
3120 NØTTERØY