Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig fast  stilling for lege i spesialisering innen onkologi

Ansettelsen er knyttet til Ringerike sykehus, Medisinsk avdeling, seksjon for kreft leger.

Ringerike sykehus ligger i Hønefoss, om lag fem mil fra Oslo. Sykehuset er en del av Vestre Viken HF og er akuttsykehus for rundt 82 000 innbyggere. Sykehusetets indremedisinske avdeling har representasjon av nær alle grenspesialiteter. I tillegg har sykehuset akuttfunksjon i generell kirurgi, ortopedi og gynekologi, og fødeavdeling. Sykehuset har en moderne intensivavdeling, dialyseenhet og pediatrisk poliklinikk. Sykehuset har også en avdeling på Ål, Hallingdal sjukestugu (HSS), med poliklinisk virksomhet også innen onkologi.
Kreftenheten er administrativt under medisinsk avdeling. Den består av sengepost med ni plasser, og en veldrevet poliklinikk med engasjerte og faglig dyktige leger, sykepleiere og annet medisinsk personell, med sterk kultur for service til våre kreftpasienter. Den polikliniske virksomheten er lokalisert både på Ringerike sykehus og desentralisert på HSS.  Hematologisk poliklinikk er en integrert del av virksomheten.
 
Avdelingen har 3 overleger i onkologi og  en LIS i onkologi, samt en hematolog . Avdelingen er også tilknyttet et palliativt team. Behandling av kreftpasienter foregår i tett samarbeide med andre sykehus innen Vestre Viken, samt OUS. Som LIS vil man jobbe for det meste på poliklinikken, men det er også noe tjeneste ved sengepost. Stillingen er uten vaktbelastning.  
 
Som et ledd i spesialistutdanningen må det påregnes rotasjon eller hospitering til andre avdelinger eller lokasjoner i Vestre Viken. For oppnåelse av læringsmål som ikke kan oppnås ved tjeneste i Vestre Viken er det aktuelt med tjeneste eller hospitering ved andre utdanningsvirksomheter/helseforetak som vi har samarbeidsavtale med.
Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet med spesifisert sted og tid for tjeneste inngås ved ansettelse, og vil være en del av arbeidsavtalen.
Ved medisinsk avdeling på Ringerike sykehus er det mulighet for å ta del i en meget god læringsarena med interesserte og hjelpsomme kollegaer.  
Tiltredelse etter avtale.

Ved eventuell intern rekruttering kan det bli ledig vikariater.

Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon som lege
  • Gjennomført LIS 1 eller turnustjeneste etter gammel ordning 
  • Beherske norsk muntlig og skriftlig
  • Klinisk erfaring fra onkologisk avdeling vektlegges
Personlige egenskaper
  • Gode samarbeidsevner
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
  • Lønns og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement 
  • Et godt arbeidsmiljø med gode kollegaer   
  • Gode velferdsordninger
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Liv Hege Aksnes
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 92012982
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Ringerike sykehus
Arnold Dybjordsvei 1
3511 Hønefoss