Kort om arbeidsgiver

Ønsker du å dele din kompetanse med flere motiverte øre-nese-halsleger?

Universitetssykehuset i Nord-Norge har ledig  ett års vikariat for spesialist i øre-nese-halssykdommer, med mulighet for forlengelse. Tiltredelse snarest. Stillingas hovedansvar er bløtdelskirurgi, med fokus på kreft. Overlegen vil få ansvar for avansert kirurgi, med koordinering og planlegging av kirurgisk og medikamentell behandling av kreftpasienter. Stillinga innbefatter undervisning og veiledning, med postarbeid, poliklinikk og konsulterende virksomhet. Det vil også være mulig å ambulere til andre sykehus og arbeidssteder i regionen. Ved intern tilsetting kan det bli ledig annet vikariat i lignende stilling. Vi vil være behjelpelige med å finne egnet bolig.

Øre-nese-hals ved UNN har regionsansvar for kreftbehandling og vi driver en helhetlig kreftomsorg for pasienter med hode-/halskreft. Vi driver høyspesialisert behandling i alle grener av otorinolaryngologi, og er enda det eneste hode-/halskreftsenteret i Norge som bruker transoral robotassistert kirurgi. Som universitetssykehus er vi avhengige av å være i forkant av utviklinga og vi betoner viktigheten av forskning. Vi har et aktivt forskningsmiljø med høy kompetanse på audiologi og kreftforskning, og utstrakt samarbeid med Universitetet i Tromsø. Det er en viss funksjonsfordeling mellom de ulike lokalisasjonene i Narvik, Harstad og Tromsø. Vi er i internasjonal sammenheng et lite sykehus der vi fortsatt må opprettholde en generalistkompetanse, blant annet større traumebehandling. 

Arbeidsoppgaver

 • Pasientrettet arbeid på sengepost, poliklinikk og operasjonsstue
 • Delta i vakt
 • Bidra faglig igjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • Bidra til pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • Delta i forskning, registrering og kvalitetssikring

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon og være godkjent spesialist i øre-nese-halssykdommer
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig. Du trenger god skriftlig dokumentasjonsevne
 • Du må ha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten
 • Du vil trenge kompetanse og relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring, spesielt med tanke på avansert kirurgisk og medikamentell behandling av hode-/halskreft

Personlige egenskaper

 • Du er utadvendt og diplomatisk
 • Du har høy motivasjon for fagfeltet, pasientgruppa og deres pårørende
 • Du er tålmodig
 • Du samarbeider godt på tvers av profesjoner og yrkesgrupper
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere
 • Du er ambisiøs på egne og institusjonens vegne
 • Du arbeider strukturert og målrettet

Vi tilbyr

 ●  Stimulerende arbeidsmiljø i ei aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning ● faglig og personlig utvikling  ●  moderne utstyr ● nært og godt samarbeid med andre avdelinger i klinikken

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Torgrim Fuhr
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 47029292
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø