Kort om arbeidsgiver

Klinikk psykisk helse og rus består av psykiatrisk avdeling Blakstad, DPS Bærum, DPS Asker, DPS Drammen, DPS Kongsberg, DPS Ringerike, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og Forsknings- og utviklingsavdelingen. Klinikken er blant de største i landet, og kjennetegnes ved at den er utviklingsorientert og faglig ambisiøs.

Vår visjon er å bringe psykisk helsevern og rus- og avhengighetsbehandling et skritt videre. Vi anser våre medarbeidere som klinikkens viktigste ressurs. Vårt mål er å kunne spille hverandre gode, vise åpenhet, møte hverandre som unike, ansvarlige og effektive behandlere og kollegaer.

Vi har nå ledige faste stillinger som lege i spesialisering i psykiatri, med tjenestested ved flere av våre avdelinger. Vi ber derfor om at ønsket tjenestested opplyses i søknaden.

Oppstart vil være etter avtale, men kandidater som er ferdige med LIS1 28.februar 2022 oppfordres også til å søke. Riktige kandidater ansettes fortløpende, og ved tilsetting av interne søkere kan det bli ledige vikariater.

Vi tilbyr gode muligheter for læring og utvikling av bred kompetanse innenfor psykiatrifeltet. For beskrivelse av utdanningsvirksomheten og de ulike avdelingene se: https://vestreviken.no/fag-og-forskning/utdanning-og-kompetanse/leger-i-spesialisering-lis/utdanningsplan-for-spesialiteten-psykiatri. Trykk på «Beskrivelse av enhet» for informasjon om de ulike læringsarenaene i spesialiteten.

For leger i spesialisering er følgende tilrettelagt: 

 • Gjennomføring av hele utdanningsløpet innenfor klinikken vår
 • Rotasjon mellom de respektive avdelinger ihht. utdanningsplan
 • Klinisk veiledning og psykoterapiveiledning
 • Fordypningstid 4 timer pr. uke
 • Internundervisning 2 timer pr. uke med landets fremste fagfolk innen sine felt         

De som ansettes får sitt ansettelsesforhold på klinikknivå, men vil ha sine arbeidssteder i ulike seksjoner i avdelingene. I klinikken er det etablert en sentral rotasjonsordning, der man to ganger pr. år søker å legge til rette for flytting mellom arbeidsstedene slik at kandidaten kan får sin tellende tjeneste etter ønske og så raskt som mulig. Hovedregelen er 12 måneder tjenestetid ved hvert tjenestested.

Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet med spesifisert sted og tid for tjeneste inngås ved ansettelse, og vil være en del av arbeidsplan. Vakt følger tjenesteplan på hvert arbeidssted.

 Alle søkere må søke elektronisk.

Kvalifikasjoner

 • Det forutsettes norsk autorisasjon som lege
 • Solide kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk), både muntlig og skriftlig
 • Søkere må ha fullført norsk turnustjeneste/LIS1 tjeneste      

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig jobbing
 • Medisinskfaglig reflektert med gode fagkunnskaper
 • Strukturert, fleksibel og innsatsvillig
 • Interesse for utvikling av fag- og pasientsikkerhet
 • Være en lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø           

Vi tilbyr

 • All nødvendig tjeneste for å søke spesialitet i psykiatri innen en femårsperiode 
 • En utfordrende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø, med en tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning 
 • Gode velferdstilbud, blant annet tilgang på subsidierte ferieboliger i innland og utland
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Anne Marthe Trapnes Johnsrud
Tittel: Rådgiver - adm
Telefon: 47287882
Navn: Carsten Bjerke
Tittel: Klinikkoverlege
Telefon: 90631070
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for psykisk helse og rus , Vestre Viken
Grønland 32 B
3045 Drammen