Kort om arbeidsgiver
Ledig vikariat som fastlege med fastlønn i 100 % stilling ved med oppstart snarest og ledig vikariat som fastlege med hybridmodell i 100 % med oppstart 1.1.2022, eller etter avtale – ved Høvdinggården legekontor.
 
Det er ledig 2 vikariat som fastleger med fastlønn i 100 % stilling og med hybridavtale i 100 % ved Høvdinggården legekontor i Steinkjer kommune. Tiltredelse snarest i fastlønns stilingen og tiltredelse fra 1.1.2022 eller etter avtale, men før 1.3.2022 med hybridavtalen.
 
Vi tilbyr
Hjemlene drives ved Høvdinggården legekontor AS i Steinkjer sentrum, som er en veldrevet, moderne og velutstyrt legepraksis med fire andre hyggelige og erfarne kollegaer der tre er spesialister i allmennmedisin. Kontoret bruker betalingsautomat fra Convene, TrinnVis for internkontroll og kvalitetssikring, samt System X journalsystem. For mer informasjon om kontoret, se egen hjemmeside på www.hovdinggarden.no.
 
Hjemlene har en listestørrelser på 734 og 901 pasienter, og listetak på 700 og 900 pasienten. Det er muligheter for å jobbe på de andre fastlegene sine pasientlister også etter behov. 
 
Steinkjer kommune har en døgnåpen legevakt hvor en inngår i vaktturnus med mulighet for både flere og færre vakter enn oppsatt. Pr. i dag er det ca. 25 leger inkl. faste vikarer som deler på vaktene og dette gir vakt på helg ca. hver 8-9 uke. Legevakta er bemannet med 1-2 erfarne sykepleiere på 3. delt vakt. Legevakta flyttet til helse- og beredskapshuset høsten 2019, samlokalisert med bl.a. Brann og AMB i helt nye, moderne lokaler. Kommunen har en meget velfungerende interkommunal legevakt og et godt og velfungerende samarbeid med Snåsa kommune.
 
Kommunen er opptatt av et godt og tett samarbeid med fastlegene, og det jobbes systematisk på dette området. Fastlegene har et velfungerende ALU, samtidig som kommunen og fastlegene har et velfungerende SU.
 
Kvalifikasjoner
Søker må ha norsk autorisasjon, og det er en fordel med spesialitet innen allmennmedisin, eller at søker er under spesialisering innen allmennmedisin.
 
Kommunen tilbyr:
  • Årslønn 900 900,-  -  1 050 000,-.
 
Kommunen tilbyr ved behov:
  • Tilskudd under spesialiseringsløpet, dvs. kommunen dekker utgifter til kurs inkl. reiser som Legeforeningen ikke dekker, praksiskompensasjon ved fravær kurs og veiledningsgruppemøter.
  • Veiledning under et mulig LIS 3 løpet, med veileder og supervisør.
  • Utdanningsplan, jfr. LIS 3 løp. Utdanningsplanen ligger på Steinkjer kommune sin hjemmeside.
 
Politiattest må fremlegges. Vi forutsetter gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse, samt evner til å uttrykke seg både muntlig og skriftlig. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges.
 
Andre opplysninger 
Kommunen følger vanlige vilkår for avtalehjemler, som går frem av lov, forskrift og avtaler.
 
Spørsmål vedrørende praksisene kan rettes til Bjørn Ole Bache, mobil nr. 91343057 eller på mail: b.o.bache@ntebb.no
 
 Spørsmål vedrørende vikariatet rettes til enhetsleder legevakt og legetjenester, Karin Grøttum mobil  928 39 575 eller mail: Karin.Randi.Grottum@steinkjer.kommune.no
 
Du søker elektronisk på Steinkjer kommune sin hjemmeside:
https://3700683498.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4443631871?link_source_id=0
 
 
Den må inneholde CV, kopi av autorisasjon, 2 referanser, samt mailadresse og telefonnummer.
 
Søknadsfrist: 15.11.2021
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Steinkjer kommune
Arbeidssted
Høvdinggården
Høvdingvegen 10
7725 STEINKJER