Kort om arbeidsgiver
I Horten kommune har 23 av 23 fastleger fulle lister og ventelister. En ny dyktig fastlege vil sannsynligvis raskt opparbeide seg et hensiktsmessig pasientgrunnlag.
Inntil  praksisen oppnår 500 pasienter, vil legen være garantert et driftstilskudd tilsvarende 500 pasienter, en ordning som varer i 2 år etter oppstart.
Kommunen er godkjent utdanningsvirksomhet og tilbyr ALIS avtale med utvidet tilskuddsordning for allmennleger i spesialisering. Kommunen har stort fokus på allmennlegenes arbeidsvilkår og er i samarbeid med fastlegene i en prosess for å bedre fastlegenes vilkår.

Kommunen har ledig 0-hjemler ved følgende fastlegekontorer: 

Horten sykehus, Harald Pedersens gate 9b, Horten
Legekontoret vil utvides fra en  veletablert en-legepraksis til en to-legepraksis. Den andre legen i praksisen er en erfaren spesialist i allmennmedisin. For leger som ikke er ferdig spesialister, vil kommunen opprette ALIS-avtale med bl.a. veiledning og ALIS-tilskudd. Gode økonomiske betingelser for oppstart og løpende driftsutgifter. Praksisen ligger lett tilgjengelig ved tidligere Horten sykehus, som nå bl.a. inneholder LHL-sykehuset i Vestfold, legevakt, kommunens ØHD-avdeling, omsorgsboliger og Horten helsehus. Legekontoret er godt utstyrt og har erfarne medarbeidere.  System X journalprogram. Oppstart etter avtale.

Kontaktperson/fastlegekollega: Domenico Stefania 900 88 996

Linden park legesenter, Strandparken 3, Horten
Legekontoret består av fire leger, hvorav en er spesialist i allmennmedisin. De tre andre er allmennleger i spesialisering. 
Vi har fire legesekretærer og kontoret er praksisen er veldrevet. Flotte og romslige lokaler. Gode parkeringsmuligheter. 
Ligger sentralt i et kjøpesenter med matbutikk, europris, elkjøp, treningssenter og apotek. 
Lave kostnader. Journalsystemet er Pridok. Oppstart etter avtale.

Kontaktperson/fastlegekollega: Harald Edvard Mølmen-Lanz 402 20 848

Åsgårdstrand legekontor, Grev Wedels gate 40, Åsgårdstrand
Legekontoret er i dag en to-legepraksis. En av legene flytter og det tildeles en 0-hjemmel. Gjenværende lege er spesialist i allmennmedisin. Praksisen er godt etablert med gode systemer og erfarent hjelpepersonell. Praksisen ligger ved Paletten kjøpesenter med butikker og apotek i umiddelbar nærhet. Gode parkeringsmuligheter. Journalsystemet er Hove Total.

Kontaktperson/fastlegekolega: Sjur Røed-Larsen 918 50 620


Arbeidsoppgaver
 • Fastlegeansvar for egne listepasienter
 • Deltagelse i kommunens legevaktsordning
 • Samarbeid med kommunale helsetjenester og helseforetak
 • Som fastlege kan man pålegges kurativt arbeid for kommunen i inntil 7,5 timer pr. uke, med lønn og praksiskompensasjon etter gjeldende avtaler.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført norsk turnustjeneste eller tilsvarende
 • Søker må kunne beherske norsk godt både skriftlig og muntlig, og kunne kommunisere godt
 • Søker må kunne engelsk
 • Søker uten godkjent spesialitet i allmennmedisin må inngå i et utdanningsløp for å oppnå slik spesialitet.
 • Søker må kunne fremlegge gyldig politiattest før ansettelse
Personlige egenskaper
 • Personlig egenskaper som bl.a. god pasienthåndtering, høy faglighet og samarbeidsevne vektlegges
 • Fleksibilitet for overtakelsestidspunkt kan vektlegges
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt
Vi tilbyr
 • Dyktige fastlegekollegaer å samarbeide med
 • Spennende og givende arbeidsoppgaver
 • Utvidet tilskuddsordning for ALIS
 • Konkurransedyktige betingelser
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Horten kommune
Kontaktpersoner
Navn: Niels E. Kirkhus
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 90279120
E-post: niels.kirkhus@horten.kommune.no
Navn: Torbjørn Aunan
Tittel: Kommuneoverlege 2
Telefon: 45230666
E-post: torbjorn.aunan@horten.kommune.no
Navn: Linda Mehammer
Tittel: Enhetsleder legetjenester
Telefon: 99042001
E-post: linda.evensen.mehammer@horten.kommune.no
Arbeidssted
Teatergata 11
3187 HORTEN