Kort om arbeidsgiver

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10,8 milliarder kroner. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Mer informasjon finnes på www.stolav.no. 
(Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av telefonselgere)

Kreftklinikken har et regionalt ansvar for kreftomsorgen i Helse Midt-Norge innen medikamentell kreftbehandling, stråleterapi, undervisning og forskning. Klinikken har også ansvar for regionalt kompetansesenter i lindrende behandling Vi er for tiden organisert med to sengeposter, dagsenter og stor poliklinisk virksomhet (i Trondheim og Orkdal) og stråleterapienhet. Stråleterapienheten disponerer fire moderne lineærakseleratorer og utstyr for stereotaktisk stråleterapi. Kreftklinikken prioriterer klinikknær forskning på et høyt internasjonalt nivå, og det legges stor vekt på å delta i kliniske studier der vår avdeling for undervisning og forskning bidrar med klinikknære stab- og støttefunksjoner. Som ledd i det integrerte universitetssykehuset foregår undervisning og forskning i tett samarbeid med Fakultet for medisin og helsevitenskap samt Fakultet for naturvitenskap ved NTNU.

 Kreftklinikken har ledig to 100% fast stilling som overlege fra 1.1.2022. 

Ved tilsetting av intern søker vil det bli ledig vikariat for overlege i tilsvarende stillingsandel.
 
Stillingen søkes elektronisk via Webcruiter. Legeforeningens søknadsskjema skal benyttes.

Arbeidsoppgaver

 • Vi søker etter overlege som kan ta medansvar for både klinisk og akademisk utvikling, lokalt, regionalt og nasjonalt.
 • Deltakelse i den til enhver tid gjeldende vaktordning kan inngå i tjenesten
 • Deltakelse i undervisning av medisinerstudenter må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen og spesialist i onkologi og stråleterapi
 • Bred klinisk erfaring i generell onkologi
 • Forskererfaring og dokumentert akademisk kompetanse på ph.d-nivå vektlegges tungt
 • Sykehuset forutsetter at den som tilsettes behersker norsk for skriftlig
  og muntlig kommunikasjon
 • Norsk autorisasjon og attester må vedlegges eller legges fram på forespørsel.
 • Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og ferdigheter i kommunikasjon vektlegges.
 • Må beherske norsk, skriftlig og muntlig 

Vi tilbyr

 • Et godt, tverrfaglig arbeidsmiljø, med høyt faglig nivå
 • Lønn etter gjeldende overenskomst mellom Spekter og Den norske lægeforening
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Doktorgrad
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Arne Solberg
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 72 82 58 46
E-post: arne.solberg@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kreftklinikken, St. Olavs hospital
Prinsesse Kristinas gate 2
7030 Trondheim