Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig 100 % fast stilling som overlege ved Seksjon for lungesykdommer. Spesialitet: Lungemedisin.

Tiltredelse snarest.

Lungeseksjonen har akuttfunksjon med p.t. 9 senger. Seksjonen har også 2 senger lokalisert til
hjerte-overvåkningen, til bruk ved behov for NIV behandling/ overvåking grunnet
organdysfunksjon. Det er nært samarbeid med intensivavdeling med fellesvisitt
intensivlege – lungelege av lunge-intensiv pasienter.  Det drives aktivt poliklinikk og lunge-onkologisk poliklinikk. Seksjonen er en del av medisinsk avdeling , med felles indre-medisinsk vakt , men egen hjertevakt og egen PCI
vakt. Det er også organisert ordning med GI-vakt ved behov for akutt
intervensjon ved GI blødning , samt dialysevakt ved akutt dialyse-behov.

Lungeseksjonen har gruppe 2 status etter gammel utdanningsordning.  

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene er knyttet til  visitt på lungemedisinsk sengepost , og sammen med intensivlege , til lungepasienter på intensivavdeling.  Søker må kunne ha selvstendig poliklinikk for pasienter med generell(e) lungemedisinske problemstillinger. Det forutsettes kompetanse for utredning/diagnostikk av lungekreftpasienter, og bred kjennskap til behandling, og oppfølging av pasientgruppen. Lungeseksjonen har MDT møter ukentlig, thorax-møte ukentlig med Rikshospitalet, og ett ukentlig lokalt radiologisk demo - møte for lungelegene.
 • Det er ikke grenspesialisert vakt ( utover kardiologisk vakt), så søker må ha vaktkompetanse innen generell indremedisin.
 • Lungeseksjonen driver bred ordinær utredning med bronkoskopi , og EBUS (gastroseksjonen har EUS). Det er tett samarbeide med radiologisk avdeling mhp CT/UL veiledet biopsi i utredning mistenkt malign sykdom. Det er standardiserte pasientforløp med egen prosedyre, og organisert som dagopphold.
 •  Poliklinikken har respirasjonsfysiologisk utstyr som spirometri, diffusjonstest og body-box. I tillegg CPET utstyr , med tredemølle og sykkelbelastning.  Det er også somnografi – utstyr , og aktiv oppfølging av pasienter med cpap , vpap , og CSA behandling.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i lungemedisin. Da det er knyttet vakttjeneste ved medisinsk avdeling til denne stillingen, må søker også være spesialist i indremedisin.
 • Søker må beherske norsk (skandinavisk) språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse.

Personlige egenskaper

 • Relasjonelle ferdigheter som bidrar til samarbeid, faglig utvikling og trivsel.
 • Evne til god samhandling med andre yrkesgrupper.
 • Tydelighet og forutsigbarhet.
 • Forståelse for at seksjonen er en del av en større organisasjon.
 • Evne til gjennomføring når avgjørelser er tatt.
 • Helhetlig økonomisk forståelse.
 • Personlige egenskaper blir vektlagt.

Vi tilbyr

 • En spennende jobb i et særdeles godt kollegialt miljø med stort fokus på fag og forskning.
 • Interessante oppgaver med mulighet til å påvirke utviklingen i eget fagfelt.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 • Pensjonsordning i KLP.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Geir Noraberg
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 926 38 864
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Arendal
Sykehusveien 1
4838 Arendal