Kort om arbeidsgiver

 

Fast stilling for lege i spesialisering i  fødselshjelp og kvinnesykdommer 

Ansettelsen er knyttet til Ringerike sykehus, Gyn leger.

Avdelingen er en kombinert føde/gyn. avdeling, med gynekologisk enhet liggende i flukt med barselavdelingen. Dette skaper en god samhørighet i personalgruppa, god oversikt av pasientenes behov, samt god fleksibilitet i avdelingen. De fleste gynekologiske tilstander behandles i avdelingen, stor bredde innen den kirurgiske kompetansen foreligger hos våre gynekologer og de alle fleste gynekologiske inngrep utføres her. Fødeavdelingen har ca 750 fødsler pr. år. Avdelingen har 6 overleger innen obstetrikk/gynekologi samt 3 leger i spesialisering. Avdelingen har tre ultralydjordmødre. Avdelingen er godkjent for utdanningsgruppe 2 for gynekologer.

Som et ledd i spesialistutdanningen må det påregnes rotasjon eller hospitering til andre avdelinger eller lokasjoner i Vestre Viken. For oppnåelse av læringsmål som ikke kan oppnås ved tjeneste i Vestre Viken er det aktuelt med tjeneste eller hospitering ved andre utdanningsvirksomheter/helseforetak som vi har samarbeidsavtale med.
 
Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet med spesifisert sted og tid for tjeneste inngås ved ansettelse, og vil være en del av arbeidsavtalen.
 

Vi har også ledig vikariat fra 14.01.22 - 30.09.22 med mulighet for forlengelse.

Ved eventuell intern rekruttering kan det bli andre vikariater ledig.  
  

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege
  • Gjennomført LIS 1 eller turnustjeneste etter gammel ordning
  • Fordel med erfaring fra gyn/føde avdelingen
  • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

  • Være løsningsorientert og ha gode samarbeidsevner
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

  • Godt faglig miljø og trivelige kollegaer
  • Lønn og ansettelse i henhold til enhver tids gjeldende overenskomst.
  • God pensjonsordning 
  • Tilbud om medlemskap i Velferdsforening med ferieboliger og rabatterte billetter på diverse kulturtilbud.    
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Vladimir Petrovic
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 97036091
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Gyn leger Ringerike sykehus
Arnold Dybjordsvei 1
3511 Hønefoss