Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig 100% fast stilling som avdelingssjef legetjeneste og poliklinikk (Avdelingsoverlege)

Avdelingssjef legetjeneste og poliklinikk er øverste medisinske ansvarlig ved sykehuset. Rollen innebærer et helhetlig ansvar for utvikling og drift av klinikken og fagansvar for revmatologi. Vi søker en tydelig leder som evner å motivere og engasjere kompetente medarbeidere og involverer ansatte og deres representanter for å skape gode prosesser.
Avdelingssjef legetjeneste og poliklinikk er en sentral bidragsyter i sykehusets totale utvikling. Stillingen rapporterer til administrerende direktør.

Oppgaver:
 • Ansvar for daglig drift av poliklinikken og for at denne er i tråd med lover, forskrifter, faglige føringer, sykehusets mål og verdier, vedtatte budsjetter og handlingsplaner.
 • Legge til rette for utdanning, forskning og faglig utvikling.
 • Delta i pasientrettet virksomhet etter avtale med administrerende direktør.
 • Personalansvar for ansatte i avdelingen.
 • Delta i utarbeidelse av budsjett og aktuelle handlingsplaner samt oppfølging av disse
Kvalifikasjoner:
 • Autorisert lege med spesialistutdanning innen revmatologi
 • Det er ønskelig med videreutdanning/kompetanse/erfaring innen ledelse.
Personlig egenskaper:
 • Ansvarsbevisst og nøyaktig
 • God rolle- og organisasjonsforståelse
 • Evne til strategisk tenkning
 • Gjennomføringsevne
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Løsningsorientert og faglig inspirerende
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr:
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Revmatismesykehuset AS
Legetjeneste og poliklinikk
Kontaktperson
Navn: Liz Loli Paucar
Tittel: Avdelingssjef legetjeneste og poliklinikk
Telefon: 90 71 00 36/400 25928
E-post: liz.paucar.loli@revmatismesykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: Avdelingssjef legetjeneste og poliklinikk
Søknad sendes: Revmatismesykehuset AS
Margrethe Grundtvigsveg 6
2611 LILLEHAMMER

Send søknad på mail
Arbeidssted
Lillehammer
Margrethe Grundtvigsveg 6
2609 LILLEHAMMER