Kort om arbeidsgiver
For en bedre fastlegehverdag tilbyr Tromsø kommune økt basistilskudd, etableringstilskudd på 300 000 kroner til oppkjøp av fastlegehjemmel og kommunal sykeforsikring.

Enhet for helsetjenester i Tromsø kommune har ansvaret for fastlegeordningen i kommunen. Tromsø har i dag tolv private legekontor og et kommunalt legekontor med til sammen 80 fastleger. Vi har nå ledig 2 hjemler på to av våre private legekontor som selvstendige næringsdrivende fastleger.  

Sentrum Legekontor er en syv-legers praksis i sentrum. Legekontoret er organisert som et AS. Kontoret har for tiden fem helsesekretærer. Journalsystemet er CGM Journal. Legekontoret har en ledig fastlegehjemmel. Hjemmelen har pr. tiden 1124 pasienter. Hjemmelen er ledig f.o.m. 02.01.2022. 

Utsikten Legesenter er en seks- legers praksis. Legekontoret er organisert som et DA. Kontoret har for tiden fire helsesekretærer. Kontoret har System-X journalsystem. Legekontoret har en ledig fastlegehjemmel. Hjemmelen har. pr. tiden 1151 pasienter. Hjemmelen er ledig f.o.m 01.05.2022. 

 
Felles for fastlegehjemlene:
De ledige hjemlene er etablerte hjemler som selvstendig næringsdrivende. 

Kommunen inngår fastlegeavtale med hjemmelsinnehaver. Det kan påregnes inntil 7,5 timer pr. uke kommunal deltidsstilling. Hjemmelsinnehaver plikter deltakelse i kommunal legevakt. Ny hjemmelsinnehaver må kjøpe seg inn i legesenterets etablerte kontorfellesskap. Betingelser for overdragelse av praksis avtales med nåværende hjemmelsinnehaver.


Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Fullført turnustjeneste/LIS1.
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne. Dokumentasjon på norske språkkunnskaper nivå C1. Gjelder ikke dersom du har norsk eller skandinavisk som morsmål.
Vi ønsker at du har:
 • Erfaring fra klinisk allmennmedisin.
 • Erfaring fra privat praksis.                 
Personlige egenskaper
 • Det blir lagt vekt på gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner, samt personlig egnethet for privat allmennpraksis. 
Vi tilbyr
 • Kommunalt forsterket basistilskudd med 60 % økning pr. pasient opptil 1000 pasienter, gjeldende t.o.m. 30.06.2025. Basistilskuddet reguleres i takt med nasjonale tilskudd som kommer etter 01.03.21, det vil si at det kommunale basistilskuddet reduseres tilsvarende økningen av nasjonale tilskudd jf. Handlingsplan for Allmennlegetjenesten.
 • Etableringstilskudd på 300 000 kroner til oppkjøp av fastlegehjemmel.
 • Kommunal sykeforsikring i form av 60% praksiskompensasjon for eget/-barns sykefravær inntil 10 dager pr. år, inntil SOP (sykeavbruddsforsikring) overtar, gjeldende t.o.m 30.06.2025.
 • Utviklende arbeidsoppgaver i fastlegefellesskap.
 • Inngåelse av avtale som fastlege i tråd med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.
ALIS:
 • ALIS avtale med utdanningstilskudd- inntil 300 000,- pr. år i spesialiseringsforløpet, 8 % veiledning og individuell utdanningsplan. 
 • Mulighet for kommunalt lån.
Annet:
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.
 • Gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse.
 • Ta gjerne kontakt med oppgitt legekontor/kontaktperson for flere opplysninger.
 • Søker bes oppgi to referanser.  
 • Spesifiser hvilket kontor du søker på.
 • Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter.      
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Tromsø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Utsikten Legesenter
Tittel: Adm.leder Ann-Julie Johansen
Telefon: 97677117 / 77606350
E-post: ann-julie.nordstrom@utsikten.nhn.no
Navn: Sentrum legekontor
Tittel: Fastlege Arne Haugli
Telefon: 97713223
E-post: arne.haugli@sl.nhn.no
Navn: Helga Kramvik
Tittel: Enhetsleder helsetjenester
Telefon: 928 19 494
Arbeidssted
Rådhusgata 2,
9299 TROMSØ
Søk på stillingen