Kort om arbeidsgiver
Legevakten er åpen hele døgnet for Sandnes og Gjesdal kommune sine innbyggere. For innbyggere i Klepp og Time fra kl. 23-08. Vi besvarer også legevakttelefonen for Klepp og Time på dagtid. I 2019 var ca 26 000 pasienter til konsultasjon ved legevakten, og i tillegg ble det gitt råd og annen informasjon til ca 70 000.  Fra Mars 2020 har Sandnes legevakt også driftet luftveislegevakt på dag og natt. Antall henvendelser og konsultasjoner er derfor annerledes enn normalår.

Legevakten er bemannet med sykepleiere og leger hele døgnet. Legevakten har fast ansatt lege på dagtid. Fastleger fra Sandnes, Gjesdal, Klepp og Time deltar i vakt. Legevakten er samlokalisert med Jæren Ø-hjelp og ambulansetjenesten. Psykososialt kriseteam er også organisert i legevakten.

Legevakten skal gi medisinsk hjelp ved akutt sykdom, eller alvorlig forverring av sykdom, skader som trenger akutt hjelp, pusteproblemer, brystsmerter, alvorlig psykisk sykdom og lignende. Legevakten arbeider i nært samarbeid med AMK og er en del av nødnettet.

Legevakten har velutstyrt legevaktbil som blir brukt på oppdrag som for eksempel sykebesøk. Lege og sykepleier kjører ut sammen. Ved akuttoppdrag rykker lege ut sammen med ambulanse.

Sandnes legevakt ønsker å tilsette spesialist i allmennmedisin/lege under spesialisering i allmennmedisin, i deltidsstilling på natt.   Tiltredelse 1. Mars 2022.

Arbeidsoppgaver
 • Pasientbehandling, klinisk arbeid i avdelingen
 • Tverrfaglig samarbeid.
Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen
 • Fullført Lis 1 i Norge
 • Vaktkompetanse legevakt
 • God formidlingsevne i norsk, både muntlig og skriftlig 
Personlige egenskaper
 • Kunne prioritere og ta beslutninger
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Selvstendig og strukturert  
 • Fleksibel og løsningsorientert 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
Vi tilbyr
 • Fleksibelt og løsningsorientert stillingsforhold
 • Spennende og variert arbeidshverdag
 • Tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin.
 • Lønn etter SFS 2305
 • Godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Sandnes kommune
Kontaktperson
Navn: Gudrun Riska Thorsen
Tittel: Virksomhetsleder Sandnes legevakt
Telefon: 51607730 / 95147570
E-post: gudrun.riska.thorsen@sandnes.kommune.no
Arbeidssted
Brannstasjonsvegen 2
4312 SANDNES