Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig  1 x 100% fast stilling for lege i spesialisering - LIS 3 i Rus og avhengighetsmedisin. 
Tiltredelse snarest/etter avtale. Vi ønsker deg velkommen til å søke på stillingen!    

Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken vil ha integrerte tjenester innen somatikk, rus og psykisk helse. I tillegg har vi FoU med egne tjenester som FoU-styret, forskning og formidling, samt lærings- og mestringstjenester, og tolketjenesten. 

Samisk nasjonal kompetansetjeneste (SANKS) – Psykisk helse og avhengighet  er organisert i 7 enheter. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam / TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenheten, Voksenpsykiatrisk poliklinikk og Døgnenhet psykisk helse og avhengighet er lokalisert i Karasjok. Nasjonalt team er lokalisert i Narvik, Drag, Røros, Snåsa og Oslo. SANKS preges av høyt faglig nivå, og har fokus på å yte tjenester av høy kvalitet.

Vi ønsker deg velkommen til vår TSB poliklinikk i Karasjok. Vårt polikliniske tilbud er for innbyggerne i kommunene som til sammen utgjør regionen Midt- og Øst-Finnmark. Enheten er godkjent som en utdanningsinstitusjon innen rus og avhengighetsmedisin. Poliklinikken består i følgende stillinger:  1 overlege, 1 LIS/ Lege i spesialisering, 1 psykologspesialist, 1 psykolog og 1 klinisk sosionom/ sosionom, samt enhetsleder. Poliklinikken er i en omstillingsprosess. Formålet er blant annet å styrke TSB PK som en autonom enhet, samt det familieterapeutiske behandlingstilbudet.

Utdanningsplan finner du HER.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og differensialdiagnostikk av pasienter med rus- og/ eller annen avhengighetsproblematikk og psykiske lidelser
 • Behandling
 • Bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og teamarbeid
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging
 • Arbeid i flerkulturelt miljø
 • Samarbeid internt med andre faggrupper

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent turnustjeneste ihht. Helsedirektoratets krav
 • Erfaring fra fagfeltet er en fordel
 • Grunnleggende IKT kompetanse
 • Kunnskap om EPJ og andre fag systemer
 • Beherske norsk eller et annet skandinavisk språk
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur
 • Ved lik kompetanse vil søker med samisk språk- og kulturkompetanse bli foretrukket

Personlige egenskaper

 • Interesse for faglige utfordringer i et flerkulturelt område
 • Bidra til utviklingen av SANKS sitt tjenestetilbudet  innen rus- og avhengighet
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Fleksibilitet og selvstendighet
 • Personlig egnethet for stilling vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Reise -og flytteutgifter dekkes etter gjeldende regler
 • Medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I tillegg til god lønn får du i Finnmark en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm

  Generell informasjon
  Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.  Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes. 

  Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Utdanningsretning

 • Psykiatri

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Edit Johnsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 78 94 75 62
E-post: Edit.Johnsen@Finnmarkssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
TSB Poliklinikk, SÁNAG/SANKS, Sámi klinihkka, Finnmarkssykehuset HF, 2. gangs utlysning
Sturraluohkka 34
9730 Karasjok