Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Fra 01.01.2022 har vi ledig etablert fastlegepraksis med 800 pasienter på liste.  Hjemmelen har 7,5 timers offentlig arbeid. Kontoret har LIS1. 
Legetjenesten er organisert i enhet for Helse- og familie.

Beskrivelse
Aure legekontor er et ett av to legekontor i kommunen, og ligger i Aure sentrum.

Legekontoret bemannes med 3 leger, LIS1 og kvalifisert hjelpersonell tilsvarende 3,5 stilling. Legekontoret har gode rutiner og det er utarbeidet regler for kollegial fraværsdekning. Legekontoret bruker Pridok som journalsystem, og har Trinnvis som kvalitetssystem. Det er etablert avtale med NOKLUS om laboratoriearbeid. Kommunen er med i et interkommunalt samarbeid innen miljørettet helsevern via Kystlab.

Legevakt:
Hjemmelsinnehavere er forpliktet til å delta i kommunens legevaktordning.
Kommunen har 5 delt daglegevakt (lokal legevakt) hverdager mellom 0800-1530.

Utenom kontortid er det etablert en 11-delt interkommunal legevakt med nabokommunene Heim (den del som tidligere utgjorde Halsa kommune) og Smøla  på kveld og helg. Under legevakt benyttes eget kontor eller ambulansebåten "Øyvakt," (utstyrt som legekontor). Turnusleger deltar i legevakt.

Beredskapsgodtgjørelse følger bestemmelser i SFS 2305 tilsv. vaktklasse 1.

Kommunal stilling:
Lege vil kunne pålegges kommunale oppgaver tilsvarende inntil 20% stilling. 

Oppgavene er under omfordeling. Søkere vil kunne påvirke omfordelingen ut i fra kvalifikasjoner og interesse. Aure kommune vektlegger rettferdig fordeling av arbeidet, og legenes/ samarbeidsutvalgets medvirkning i fordeling av kommunale oppgaver.

Ønskede kvalifikasjoner
Til stillingen søker vi lege med spesialisering i allmennmedisin, men andre leger kan søke med forutsetning at de tar slik spesialisering.
Søkere må ha norsk autorisasjon og må kunne beherske norsk godt skriftlig og muntlig.
Det blir stilt krav om politiattest i tråd med helsepersonell-loven.
Det blir tillagt særlig vekt på personlige egenskaper og god kommunikasjons- og samarbeidsevner.
Ved tildeling av stilling vil også eksisterende leger sine ønsker vektlegges.

Vi kan tilby
En spennende arbeidshverdag med varierte oppgaver
Faglige utviklingsmuligheter
Fokus på tverrfaglig samarbeid
Kommunen kan være behjelpelig med bolig
Kollegial fraværsstøtte
Fantastiske naturmuligheter på både fjell og ved fjord

Annet
Aure kommune kan tilpasse tilknytningsform etter søkers ønsker (selvstendig næringsdrivende, kommunal stilling eller hybridløsninger) og forhandle om andre forhold.

Søknad sendes
Aure kommune godtar kun elektroniske søknader. (Godkjente vitnemål og attester sendes ved forespørsel eller tas med på intervju).
Innsendte vitnemål og attester blir ikke returnert.
Tilsetting skjer i h.h.t. en hver tid gjeldende lover, avtaler og regelverk.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Aure kommune
Kontaktperson
Navn: Geir Nielsen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 41215591
E-post: geir.nielsen@aure.kommune.no
Arbeidssted
Aure legekontor
Skoganvegen 52
6690 AURE