Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig et års engasjement for lege i spesialisering i indremedisin.

Hallingdal sjukestugu( HSS)  er en avdeling ved Ringerike sykehus lokalisert på Ål. Alle klinikker i Vestre Viken HF er representert ved HSS. HSS kan betegnes som et Vestre Viken i miniatyr. Nedslagsfeltet er de seks kommunene i Hallingdal og i tillegg tilkommer det en stor turistpopulasjon i Hallingdal. 

Hallingdal sjukestugu består av somatisk sengeavdeling, somatisk poliklinikk med 5000 konsultasjoner og
dialyseavdeling.  I tillegg er bildediagnostikk med CT og røntgen, laboratorietjenester, psykisk helse og rus, prehospitale tjenester og
Statens Luftambulanse lokalisert ved Hallingdal sjukestugu.

Sengeavdelingen har en unik driftsmodell og består av 10 sengeplasser for spesialisthelsetjenesten og 10 interkommunale sengeplasser inkludert KAD- senger som er driftet av Ringerike sykehus. De fleste fagområder er representert i avdelingen som gir en spennende og utfordrende arbeidsdag.  Avdelingen tar i mot ø hjelppasienter hele døgnet. Avdelingen tar CT og gir trombolysebehandling for akutte slagpasienter gjennom digitalisert samarbeid med Ringerike sykehus. 

Det er tre faste legestillinger lokalisert på Ål  for de somatiske tjenestene hvorav to er overleger og en er LIS- lege  Det er mulighet for ulik faglig bakgrunn fordi avdelingen er så kompleks og sammensatt. Det er ønskelig med overlege innen allmennmedisin, indremedisin eller geriatri. Lege i spesialisering i allmennmedisin får godkjent tjenesten som seks måneders løp i ny ordning for spesialisering i allmennmedisin.

Legene jobber tett sammen i det daglige arbeidet som gir god kollegial støtte både internt på HSS og med leger på Ringerike sykehus. Det er mulig å følge faglige møter på Ringerike sykehus digitalt.

Hovedarbeidstid er dagtid. Den som ansettes må delta i vakt/beredskap etter gjeldende plan. For tiden telefonberedskap frem til 22 og visitt for hver enkelt lege hver tredje lørdag. 


Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaven er knyttet til behandling av heldøgnspasient men også polikliniske konsultasjoner innen arbeids-Ekg, Holther-vurderinger, oppfølging av onkologiske pasienter, ulik medisinsk dagbehandling og noe undervisning knyttet til Læring- og mestringssenter.

Kvalifikasjoner

 
  • Lege i spesialisering i allmennmedisin. Tjenesten kan avtales som seks måneders løp i ny ordning for spesialisering i allmennmedisin
  • Gjennomført LIS 1 eller turnus etter gammel ordning er ønskelig
  • Beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

  • Gode samarbeidsevner
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

  • Lønns og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement 
  • Et godt arbeidsmiljø i et tett kollegialt miljø 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Ingeborg H. Rinnaas
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 41922362
E-post: irin@vestreviken.no
Navn: Rune Rindal
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 41931596
E-post: rune.rindal@vestreviken.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling Hallingdal sjukestugu, Ringerike sykehus
Hallingdal sjukestugu
3570 Ål