Kort om arbeidsgiver
Bydel St. Hanshaugen har en ledig fastlegehjemmel, for tiden knyttet til Legene på St.Hanshaugen, Pilestredet Park 11A,  inngang ved Stensberggata 10, 0176 Oslo.

Legene på St.Hanshaugen er et veldrevet fastlegekontor med totalt 5 fastlegehjemler. Alle 5 er erfarne allmennleger, og 2 er spesialister i allmennmedisin.. Den utlyste hjemmelen har per i dag et listetak på 800 pasienter.

Legesenteret har erfarne medarbeidere og godt utstyrt laboratorium. Legesenteret benytter Infodoc Plenario journalsystem. Nærmere informasjon om legesenteret og betingelser fås ved henvendelse per sms  til Sheranthi Del Mel, på  tlf 47880092, så blir du kontaktet tilbake.

Arbeidsoppgaver
  • Fastlege i uselektert praksis
  • Nært samarbeid med bydelens øvrige helsetjenester
  • Fastleger kan iht. Rammeavtalen pålegges offentlig legearbeid i inntil 7,5 timer per uke
  • Fastleger må iht. fastlegeforskriftens § 23 kunne gi tilbud om hjemmebesøk
Kvalifikasjoner
Erfaren allmennlege, fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin, ev. godt påbegynt spesialisering

Personlige egenskaper
  • Det legges vekt på personlig egnethet som evne til samarbeid og gode koordinerings- og kommunikasjonsevner.
  • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, er en forutsetning
  • Det stilles krav til politiattest
Vi tilbyr
  • Individuell fastlegeavtale etter Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den norske legeforening om privat allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunen, samt fastlegeforskriften.
  • Godt samarbeid mellom fastleger og bydel
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel St.Hanshaugen
Kontaktpersoner
Navn: Anne Kristine Tronhus Olsen
Tittel: Spesialkonsulent
Telefon: 21802180
E-post: annekristinetronhus.olsen@bsh.oslo.kommune.no
Navn: Ingunn Cecilie Haakerud
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 21802180
Arbeidssted
Pilestredet Park 11A
0176 OSLO