Kort om arbeidsgiver
Søndre Land kommune tilhører Gjøvik-regionen og ligger sentralt med 30 minutter til "byen vår Gjøvik", en time til snaufjell og halvannen time til Gardermoen og til hovedstaden.

Sentralt, men unna byens larm, svevestøv, trafikkork, kassakøer og manglende parkeringsplass. Vi har stillhet, full barnehagedekning, frisk luft, godt oppvekstmiljø, rikt kulturliv og flotte muligheter for friluftsliv på åsene og Randsfjorden.
 
Søndre Land kommune har 6 leger samt LIS1-lege samlet på ett legesenter i Hov. Legesenteret er nyrenovert og godt utstyrt med dagens standard mht elektronisk utstyr. Kontor og utstyr eies av kommunen, og er bemannet med fagutdannede og erfarne kommunalt ansatte medarbeidere. Legesenteret benytter Infodoc journalsystem. Kommunen inngår i Gjøvik interkommunale legevaktsamarbeid.  Sykehuset Innlandet, avdeling Gjøvik ligger 30 km unna og det er ambulanse stasjonert i umiddelbar nærhet til legesenteret.
 
I juni 2021 åpnet vi vårt nye, moderne omsorgssenter Hovlitunet som består av 40 institusjonsplasser og 50 omsorgsboliger særlig tilrettelagt med heldøgns omsorg. I tillegg inneholder senteret på fire etasjer også en loftsetasje med produksjonskjøkken, lokaler for samlokalisering av hjemmetjenesten, dagtilbud for 30 brukere, en café- sone, lokaler for fysio- og ergoterapi, samt en parkeringskjeller.
 
Vi har ledig 50% hjemmel som allmennlege i privat praksis uten innkjøpskostnad, kombinert med 50% stilling som tilsynslege i Hovlitunet sykehjem fra 01. august 2021 ved Hov legesenter.
Praksisen har pr i dag listetak på 450 pasienter.
 
Kvalifikasjoner:
  • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste
  • Spesialist i allmennmedisin vil ha forrang, men unge leger med blikk for faget er velkomne til å søke.
  • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
  • Faglig engasjement og dyktighet vektlegges
  • Søkere må ha gode samarbeidsevner, være strukturert og ansvarsbevisst samt bidra til et godt arbeidsmiljø
 
Vi tilbyr:
  • Et kollegium med mye erfaring, flere leger med spesialistgodkjenning, og det legges til rette for spesialisering
  • Godt samarbeidsmiljø, med fokus på læring og utvikling
  • Interkommunal legevakt med lav vaktbelastning
  • Ingen innkjøpskostnad til fastlegehjemmelen om man ønsker å jobbe i privat praksis
 
 
Det kan vurderes å tilby avtale om 100% fast tilsetting i kommunal stilling, med fastlønn. Oppgavene vil fortsatt vil være som sykehjemslege i kombinasjon med allmennlegepraksisen.
 
Stillingen søkes via Søndre Land kommunes jobb portal på www.sondre-land.kommune.no/stilling-ledig .  Ved andre henvendelser må stillingskode oppgis.


Kontaktpersoner: Inger Ø Walheim, tlf 470 37 519, Avdelingsleder legetjenesten eller Anna Brandslien 415 59 313 lege og medisinsk ansvarlig ved legesenteret.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Søndre Land kommune
Kontaktperson
Navn: Inger Østvold Walheim
Telefon: +47 61129920 / +47 47037519
Arbeidssted
,
2860 HOV