Kort om arbeidsgiver
Ved Enhet for legetjenester og smittevernsarbeid er det ved Øya legesenter ledig fast 100 prosent stilling som spesialist i allmennmedisin. Stillingen er nyopprettet.

Øya legesenter er et kommunalt legesenter og har lokaler i Statens Hus, midt i sentrum av byen. Lokalene er moderne utstyrt med laboratorium, to skiftestuer, GU-rom med mer. I dag består legesenteret av fem leger. To av legene er spesialister i allmennmedisin og jobber i 50 prosent stilling hver. De tre andre er LIS 3 med egne pasientlister. Vi har tre helsesekretærer med lang erfaring og egen avdelingsleder for legesenteret. Ved legesenteret er det et veldig godt arbeidsmiljø.

Arbeidstiden ved Øya legesenter er fra kl 0800-1530. Det forventes at legen som tilsettes holder seg oppdatert innenfor fagområdet, er interessert i veiledning og supervisjon og bidrar ved internundervisning. Det legges til rette for deltagelse på kurs for å ivareta spesialiteten i allmennmedisin. I tillegg til å gi et ordinært fastlegetilbud, vil legen som ansettes også ivareta oppgaver som er tillagt kommunen innenfor helse- og omsorgstjenesteloven. Det betyr at legesenteret kan ta i mot pasienter som ikke har fastlege i Trondheim og pasienter med D-nummer.

Øya legesenter benytter System X som journalsystem. Fra mai 2022 vil legesenteret starte opp med Helseplattformen som et av de første legekontorene i Trondheim. 

Det er ønskelig at du kan starte opp fra 1. januar 2022. Endelig dato og spørsmål om stillingen kan avklares med kontaktpersonene. HPR-nummer og minimum tre referansepersoner må oppgis i søknaden.

Du kan lese mer om fastlegeordningen i Forskrift om fastlegeordning i kommunene og om Enhet for legetjenester og smittevernsarbeid  på vår hjemmeside.
 


Arbeidsoppgaver
 • Du skal ivareta fastlegetjeneste til pasienter på egen liste.
 • Du skal utføre kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 timer per uke.
 • Du skal bidra til utvikling av legesenteret og til vegledning av LIS 3.
Kvalifikasjoner
 • Du må være spesialist i allmennmedisin.
 • Du må har gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig.
 • Du må ha gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.
 • Du må ha god kjennskap til norsk helsevesen.
Personlige egenskaper
 • Du må ha interesse for å drive veiledning for LIS 3.
 • Du må kunne samarbeide med kollegaer og enheten for øvrig. 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Et trivelig arbeidsmiljø, selvstendige arbeidsoppgaver og arbeid i team.
 • Det er gode utviklingsmuligheter.
 • Spennende arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Helge Holtskog
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 40226762
Navn: Bjarne Austad
Tittel: Overlege
Telefon: 99029992
Arbeidssted
Prinsens Gate 1
7013 TRONDHEIM