Kort om arbeidsgiver
Ved ALIS Midt er det fra 1. januar 2022 ledig to 20 prosent prosjektstillinger som lege. Stillingene er i første omgang et engasjement for ett år, med mulighet for forlengelse avhengig av videre tilskudd til ALIS-kontorene.

Helsedirektoratet har opprettet fem regionale ALIS kontor (Allmennlege i spesialisering), hvorav ett kontor, ALIS Midt, ligger i Trondheim.  

ALIS-kontorene skal bidra til å tilrettelegge for spesialisering i allmennmedisin i kommunene, sikre og utvikle nasjonal lik utdanning, samt gi rådgivning til kommunene vedrørende rekruttering.

ALIS Midt er organisert under Enhet for legetjenester og smittevernarbeid (ELS) i Trondheim kommune.  

For å sikre medvirkning fra hele regionen , oppfordres leger i Møre og Romsdal og nordlige delen av Trøndelag til å søke .

Fleksibelt arbeidssted, men fysisk møte kvartalsvis i Trondheim må påregnes.

For mer utfyllende informasjon om stillingene, kontakt overlege Nina Reimers på telefon 452 18 070.

Minimum tre referanser må oppgis.

Arbeidsoppgaver
 • Bistå i arbeidet med helhetlig utdanningsløp og læringsarenaer
 • Bistå kommunene med å utvikle, gjennomføre og koordinere læringsaktiviteter, regionalt og nasjonalt
 • Samarbeid med kontorets overlege og dele erfaringer med øvrige 4 regionkontor
 • Etablere gode samarbeidsformer med Legeforeningen og RegUt Midt, samt ha møter med Helsedirektoratet
 • Nye oppgaver kan tilkomme med endret mandat fra Helsedirektoratet
Kvalifikasjoner
 • Ønskelig med spesialist i allmennmedisin og/eller samfunnsmedisin. Annen spesialisering vil bli vurdert
 • Engasjert lege som er ferdig med sitt LIS1 løp kan også bli vurdert som aktuell 
 • Ønskelig med et godt kontaktnett med helseledere og leger i egen region
Personlige egenskaper
 • Personlig engasjement for utvikling av utdanningsløp i allmennmedisin
 • Ønske om å øke rekruttering av leger til spesialistutdanning i allmennmedisin
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Gode samarbeidsevner
 • God kommunikasjonsevne
 • Evne til å jobbe selvstendig
Vi tilbyr
 • Utviklende arbeidsoppgaver i et allerede godt arbeidsmiljø
 • Kommunal prosjektstilling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Nina Reimers
Tittel: Overlege
Telefon: 45218070
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 95209113
Arbeidssted
Prinsens gate 1A
7013 TRONDHEIM