Kort om arbeidsgiver

Søndre Oslo DPS er ett av to distriktspsykiatriske sentre i Klinikk psykisk helse og avhengighet, lokalisert på Mortensrud. DPS består av tre seksjoner; Seksjon for Døgnbehandling, Seksjon for Allmennpsykiatri og Seksjon for Psykose- og rusbehandling.
Avdelingen har tverrfaglig sammensatt fagmiljø med ca. 140 faste stillinger. Vi dekker opptaksområde for bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand.
Vi har nå ledig vikariat for psykiater i psykosepoliklinikken. Leger i spesialisering kan også søke.
Poliklinikken er delt i to team; psykoseteam og TIPS-team (tidlig intervensjon psykose). Den ledige stillingen er primært knyttet til arbeid i psykoseteamet.
Enheten er organisert med tydelig ansvars- og oppgavefordeling, og med planlagte behandlingsforløp.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Medisinskfaglig ansvar for utredning og behandling av pasienter med lidelser i psykosespekter
 • Utredning og oppfølging av somatisk helse og medikamentell behandling 
 • Individuell oppfølging og samtaleterapi
 • Oppfølging og behandling av pasienter underlagt TPH-uten døgnopphold
 • Utstrakt familie- og nettverkssamarbeid
 • Aktivt samarbeid i tverrfaglig team
 • Bidra til enhetens fagutvikling
 • Om ønskelig er det mulighet for å delta i vaktordning ved Seksjon for Døgnbehandling. 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent LIS 1/ turnustjeneste, evt godkjent spesialisering i psykiatri.
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med personer med alvorlig psykisk lidelse. 
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig. 

Personlige egenskaper

 • Interesse for arbeid med personer med alvorlig psykisk lidelse og deres familier 
 • Kan arbeide selvstendig og er ansvarsbevisst
 • Gode samarbeidsevner
 • Trives med å jobbe i tverrfaglig team
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte 
 • Et godt og stimulerende miljø med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Høyt faglig nivå
 • Lønn etter gjeldende regulativ 
 • Eventuell mulighet for forlengelse av vikariatet

 

For LIS: Arbeidsattester, tjenestebevis og eventuelt bekreftelse på oppnådd doktorgrad lastes opp i Webcruiter sammen med søknad og CV som grunnlag  for lønnsfastsettelse.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Hilde Aasli Daler
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 97067959
E-post: uxruhi@ous-hf.no
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Søndre Oslo DPS, Psykosepoliklinikken, Oslo universitetssykehus HF
Helga Vaneks Vei 6
1281 Oslo