Kort om arbeidsgiver
Alta har et av landets mest komplette DMS-tilbud, med legepraksis, ambulerende og faste legespesialister, satelittdialyse, somatisk sengepost med ØHD og lindringssenger, fødestue, røntgenenhet og DPS organisert under Finnmarkssykehuset, men samlokalisert i Alta Helsesenter. Her finnes også en moderne legevaktsentral og ambulansesentral. Alta har i tillegg ambulanseflybase. Avstanden til nærmeste sykehus er 140 km, slik at legeoppgavene blir utfordrende og varierte.
Alta har 5 legesentre med til sammen 26 fastleger, samt 5 LIS1 leger. Alle legesentrene har eget laboratorium og egen skiftestue som inneholder oppdatert utstyr (EKG, spirometri, tonometri/iCare, tympanometer), CGM journalsystem og betalingsautomat.
 
I Alta har fastleger med interesse gode muligheter for å engasjere deg i forskning, fagutvikling, undervisning av medisinstudenter og samfunnsmedisinske oppgaver.
 
Legetjenesten er i en omstillingsfase med flere etablerte tiltak for rekruttering og stabilisering. Det planlegges også ytterligere tiltak i kommunen, blant annet er det ønskelig med reduserte listelengder samtidig som man ivaretar de økonomiske rammene for næringsdrivende fastleger
 
Til alle fastlegestillinger kan det knyttes offentlig legearbeid med inntil 7,5 timer per uke (fastlønn for kommunal bistilling).
Deltakelse i legevakt og daglegevakt forutsettes. Det er for tiden 20-delt legevaktturnus, i tillegg bakvakt med samme hyppighet. Legevaktsentralen har døgnkontinuerlig sykepleiestøtte. 
 
Vi trenger 2 nye fastleger med ulike oppstartstidspunkt. Oppgi i søknaden hvilke(n) stilling/hjemmel du søker på.
 
Fastlege 1 og 2)
Stilla legesenter:
Stilla legesenter er et kommunalt drevet legesenter med plass til 6 fastleger. I januar 2021 flyttet legesenteret inn i helt nye lokaler ved Alta omsorgssenter lokalisert mellom Alta Helsesenter og Universitetet. 4 leger og en LIS1 er ved utlysningstidspunkt på plass, og en til lege til er planlagt inn i løpet februar 2022.
 
Fastlege 100 % fra 01.01.22
 
-        Fastlønnet fastlegeliste med 600 pasienter.
-        Tilsetting etter regelverk i Hovedtariffavtalen
 
Fastlege 100 % fra 01.03.22
 
-        Fastlønnet fastlegeliste med 600 pasienter.
-        Tilsetting etter regelverk i Hovedtariffavtalen
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Alta kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ingunn Heggheim
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 990 35 997
Navn: Gøril Karlsen
Tittel: Virksomhetsleder legetjenesten
Telefon: 917 50 865
Arbeidssted
Follumsvei 17
9510 ALTA