Kort om arbeidsgiver

Barne- og ungdompykiatrisk avdeling (BUP) er en del av universitetssykehuset St. Olavs hospital HF, og har ansvar for barne- og ungdomspsykiatriske tjenester i deler av Trøndelag. Avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri. Avdelingen består av poliklinikker med ansvarsområde i Trondheim, Orkanger, Røros, Fosen og ved Barne- og ungdomspoliklinikken St. Olavs hospital HF. Klinikken har 2 døgnenheter og en poliklinikk på Lian som jobber opp mot døgnenhetene og ivaretar  Ø-hjelpsfunksjoner. Avdelingen har også sin egen Enhet for fagutvikling og et lærings- og mestringssenter.
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ved Barne- og ungdomsklinikken forkortes gjerne BUP BUK eller BUP Kvinne-barnsenteret. Enheten skal bistå i utredning og behandling av barn og unge opp til 18 år der det er nødvendig med et nært samarbeid mellom BUP og barnemedisin eller andre fagfelt i sykehuset.

 

Det lyses ut 2 vikariater 100 % stillinger for LIS (lege i spesialisering) ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP), oppstart 1.1.22 eller etter avtale med nærmeste lege. Ved interne opprykk vil det bli mulighet for andre ledige vikariater.

1 vikariat på BUP poliklinikk Nidarø

1 vikariat på BUP poliklinikk Rosten

De bes vise til hvilken poliklinikk det søkes til i søknaden.

 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av barn og unge med psykiske vansker/lidelser, i samarbeid med deres familier og i hht gjeldende lover og retningslinjer.
 • Delta i internt tverrfaglig samarbeid, og i samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste og med kommunalt hjelpeapparat.
 • Delta i klinikkens vaktsystem.
 • Holde seg oppdatert innen eget fagområde, motta veiledning og delta aktivt i aktuelle undervisningsprogram.

Kvalifikasjoner

 • Fullført medisinstudium og turnustjeneste.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Interesse for psykiatri og barn.
 • Ønskelig med erfaring fra barne- og ungdomspsykiatri, voksenpsykiatri eller barneklinikken.

Personlige egenskaper

 • Interesse for fagfeltet og for arbeid med barn, unge og familier.
 • God evne til kommunikasjon.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Evne til å skape trivsel i en hektisk og travel jobbhverdag.
 • Fleksibilitet i forhold til faglige oppgaver og til reisevirksomhet.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Det må fremlegges politiattest ved ansettelse

Vi tilbyr

 • Et meget godt og inkluderende arbeidsmiljø preget av samarbeid og respekt.
 • Høyt faglig nivå.
 • Introduksjon i faget ved oppstart, se også offentlig utdanningsplan som beskriver hele spesialistløpet https://stolav.no/fag-og-forskning/utdanning-og-kompetanseutvikling/leger-i-spesialisering-lis/lege-i-spesialisering-lis-i-spesialiteten-barne-og-ungdomspsykiatri
 • Gode muligheter for faglig utvikling med:
  4 timer fordypning i uken
  Ukentlige legemøter med internundervisning sammen med LIS og overleger
  Faste regionale samlinger med andre LiS i Midt-Norge
  Spennende arbeidsoppgaver, både legespesifikke, men også egne terapier mm. Meget varierte arbeidsoppgaver og problemstillinger
  Tverrfaglig jobbing med psykologer, familieterapeuter/sosionomer og pedagoger
  God vaktbelastning (pr utlysning 14-delt…) hvor man har passive vakter etter rapport ved sengepostene.
 • LIS får ofte spesialisering innen tilnærmet normert tid.
 • Spesialiseringen er variert da man både skal jobbe i poliklinikk, sengepost (Akuttenheten eller Utredning- og behandlingsenhet), somatisk barneavdeling og VOP. 
 • 2 timer veiledning med overlege i uken (både klinisk veiledning og terapiveiledning).
 • 1 time trening pr. uke i arbeidstiden.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Sigurd Hegstad
Tittel: Personalrådgiver
Telefon: +47 72 82 27 35 / +47 924 99 599
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomspyskiatrisk avdeling, Klinikk Psykisk Helsevern
Klostergata