Kort om arbeidsgiver

Vil du være med på laget? Er du en engasjert, fremoverlent  legespesialist innen mikrobiologi med gode samarbeidsevner?

Vi søker etter en overlege som kan bidra til å videreutvikle avdelingen vår i takt med fremtidens behov.  
Avdelingen har godt fagmiljø som utfører mange varierte arbeidsoppgaver. Legene i avdelingen jobber tett mot sykehusets kliniske avdelinger og er også engasjert i smittevern og forskning.

Avdeling for mikrobiologi og smittevern består av fire seksjoner; bakteriologi og medieproduksjon, smittevern, forskning og utvikling, og seksjon for leger. Legene har også medisinsk fagansvar innen infeksjonsimmunologi og genteknologi. Vi betjener alle kliniske avdelinger på Ahus og mottar i tillegg prøver fra eksterne brukere. Avdelingen driver forskningsaktivitet nært knyttet til den diagnostiske virksomheten og er nasjonalt referanselaboratorium for HPV.
Foruten diagnostikk, undervisning og forskning driver avdelingens leger med rådgivning, undervisning og arbeid med sykehusets infeksjonskontrollprogram.
Vi har åtte overlegestillinger og tre utdanningsstillinger. Avdelingen er akkreditert  etter NS-ISO 15189 og har CE-merket medieproduksjon.

Arbeidsoppgaver

 • Deltakelse i det daglige arbeidet med avlesning av prøver, svarutgivelse og rådgivning innen mikrobiologi og smittevern
 • Medvirkning i forskning og utvikling innen fagområdet
 • Deltakelse i avdelingens undervisningsopplegg for både LIS og andre medarbeidere
 • Medvirkning til strategi- og budsjettprosess, mål og etablering av handlingsplaner
 • Ansvarsoppgaver fordeles mellom spesialistene og det er stor grad av medvirkning
 • Samarbeid med andre avdelinger internt og eksternt
 • Bidra til god informasjon og kommunikasjon med de ansatte og avdelingens samarbeidspartnere
 • Deltagelse i vaktordning i helger og helligdager

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege og spesialist i medisinsk mikrobiologi, evt. LIS med kort tid til ferdig spesialitet vil bli vurdert
 • Ved oppstart må norsk autorisasjon som lege foreligge
 • Søker må beherske norsk/skandinavisk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Fleksibel og villig til å påta seg oppgaver og ansvar
 • Løsningorientert med god gjennomføringsevne
 • Bidra til et godt og inkluderende arbeidsmiljø 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 •  Høyt faglig nivå med spennende og krevende oppgaver
 • Engasjerte kollegaer som er opptatt av kvalitet og fremdrift
 • Et positivt og støttende arbeidsmiljø
 • Inspirerende og lærerikt arbeid 
 • Stor grad av fleksibilitet
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkesforsikring
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Truls Leegaard
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 90646265
E-post: tlee@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen