Kort om arbeidsgiver
Da en av våre avtalespesialister skal slutte blir det innenfor fagområdet øyesykdommer ledig 100 % avtalehjemmel lokalisert i Molde. Helse Midt-Norge RHF ønsker en praksis med generell oftalmologi uten cataractkirurgi.  Avtalespesialisten må være særskilt oppmerksom på utviklingen av IKT og integrasjon mot felles journalsystem. Helse Midt-Norge ønsker på sikt at alle avtalespesialister skal være tilknyttet et felles regional journalsystem (Helseplattformen).
Hjemmelen vil kreve et godt samarbeid med helseforetaket, for å skape balanse og stabilitet innen dette fagområdet i denne delen av regionen. Betingelser for hjemmelen er i samsvar med reglene i Rammeavtalen mellom Den norske legeforening og Helse Midt-Norge RHF.
Avtalespesialisten må beherske norsk, både muntlig og skriftlig. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis.

Arbeidsoppgaver
Legen skal til enhver tid forholde seg til Rammeavtalen mellom Legeforeningen og de regionale helseforetakene, og som regulerer forholdet mellom partene
Legen skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål, prioriteringsveiledere, og til enhver tid gjeldende lovgivning
Legen skal inngå en individuell avtale med det regionale helseforetaket
Legen skal inngå samarbeidsavtale med det lokale helseforetaket, og som blant annet skal bidra til gode pasientforløp og kortere ventetid
Legen skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i forskrift og i Rammeavtalen
Legen skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR)
Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming
Legen skal sørge for gode rutiner for næringsvirksomhet

Kvalifikasjoner
Utdannet spesialist i øyesykdommer
Det forutsettes god utredning- og behandlingskompetanse
Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
Personlig egnethet og gode samarbeidsevner
Erfaring og praksis som spesialist


Søkere vurderes ut fra kvalifikasjoner og personlige egenskaper beskrevet i søknad, samt CV og intervju. 
HPR nr, dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR».  Kopi av autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges ved søknaden.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Midt-Norge RHF
Kontaktpersoner
Navn: Arnt Egil Hasfjord
Tittel: Rådgiver
Telefon: 413 22 145
Navn: Karin Bostad
Tittel: Rådgiver
Telefon: 412 14 382
Hjemmeside
Arbeidssted
,
6415 MOLDE