Vi søker etter 2 overleger, spesialister, fortrinnsvis i psykiatri

100 % faste  stillinger v/Seksjon 2 - Rehabiliteringsseksjonen, døgn 

Er du en erfaren overlege som vil være på lag med et kompetent fagmiljø ?


Vi ønsker oss nye medarbeidere som er faglig engasjert og som kan være bidragsyter i den videre utviklingsprosessen. Stillingene er tilknyttet døgnenheten i seksjon 2 (S2) som er en utrednings- og rehabiliteringspost for psykoselidelser ved Nidaros DPS.
Hos oss vil du inngå i et godt arbeidsmiljø med allsidige arbeidsoppgaver, hvor vi nå jobber med hvordan vi skal organisere og benytte døgnplasser i fremtiden. Enheten har foruten disse stillingene,  LIS 1, LIS3 og psykologspesialister. I tillegg har døgnenheten et tverrfaglig team av erfarne miljøterapeuter med spesialkompetanse innen psykisk helse.
Arbeidsoppgaver i enheten er svært variert, og de pasientene vi møter har et stort spenn i problematikk og behov. Det kan være alt fra utrednings- og observasjons-oppgaver, stabilisering, eksponering, vurdering av videre hjelpetilbud, oppstart eller endring av medikamentell oppfølging eller oppfølging av ECT-pasienter for å nevne noe. Døgnenheten samarbeider tett med DPS sitt AAT-tilbud og med akuttseksjonen i sykehuset. Døgnenheten har 15 senger. Enheten håndterer både planlagte, elektive innleggelser, samt pasienter i et akutt forløp.
Ta gjerne kontakt så forteller vi mer om enheten og stillingen. 
https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/nidaros-dps/dognenhet-seksjon-2

Nidaros DPS er en dela v spesialisthelsetjenesten i Psykisk helsevern for voksne i Trøndelag og ligger på Østmarkneset, Lade. Vi har lokalsykehusfunksjon for en befolkning på ca.115 000 innbyggere. Opptaksområdet går fra Fosen i vest via Trondheim og Malvik og Selbu i øst. Våre kjerneoppgaver består av utredning, diagnostikk, og behandling til voksne med psykiske helseutfordringer. oppfølging og behandling kan være både akutt og planlagt, poliklinisk eller ved døgnopphold. Vi er opptatt av fag, kompetanseutvikling og forskning. Vi har et eget Lærings og mestringssenter med fokus på pårørende, samt et forsterket fokus på psykisk helse og arbeid.
Les mer om Nidaros DPS her: https://stolav.no/avdleinger/divisjon-psykisk-helsevern/nidaros-dps


Arbeidsoppgaver

 • Vurdering, utredning og behandling av et bredt spekter psykiske lidelser
 • Fagutvikling gjennom teamdeltagelse, veiledning og undervisning
 • Holde seg oppdatert innen eget fagområde
 • Samarbeide med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Delta i vaktsystem i PH

Kvalifikasjoner

 • Spesialist, fortrinnsvis i psykiatri
 • Ønskelig med bred klinisk erfaring fra psykisk helsevern
 • Utredningskompetanse
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet
 • God evne til prioritering
 • God skriftlig framstillingsevne
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du har evne til å jobbe selvstendig og ansvarsbevisst
 • Du arbeider strukturert og målrettet
 • Du har interesse for fagutvikling
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et stort fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med bred faglig kompetanse
 • Ihht. gjeldende overenskomster og avtaler utdanningspermisjon/overlegepermisjon hvert 5 år i opptjeningsperioden
 • Tilrettelegging for nødvendig opplæring og gode muligheter for faglig utvikling og kompetanseheving, spennende og sammensatte arbeidsoppgaver
 • Et sosialt, inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA) bedrift
 • Vi ber deg oppgi minst 2 referanser
 • Vitnemål, attester og autorisasjon legges ved søknaden elektronisk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Tor Holm
Tittel: seksjonsleder
Telefon: 90208528
Navn: Nina Burkeland
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 73 86 54 00
Navn: Hilde Charlotte Kvernø
Tittel: Personalrådgiver
Telefon: 91724576
Navn: Odd Gunnar Ellingsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 91111993
E-post: odd.gunnar.ellingsen@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk Psykisk Helsevern, Allmenn, Rehabilitering og Sikkerhet, St.Olav Hospital
Østmarkveien 49
7040 Trondheim