Ved avdeling for virologi, område for smittevern, er det ledig en fast 100% stilling som overlege i medisinsk mikrobiologi.
 
Område for smittevern er et av fem organisatoriske områder ved Folkehelseinstituttet. Området arbeider med å forebygge smittsomme sykdommer. Råd, tjenester og forskning er viktige leveranser. Folkehelseinstituttet har nasjonalt ansvar for beredskap, overvåking og rådgiving om smittevern, for de nasjonale vaksinasjonsprogrammene og en rekke referansefunksjoner innen virologi og bakteriologi. 
   
Avdeling for virologi er et av de tyngste virologiske fagmiljøene i Norge og har ansvar for en rekke virologiske referansefunksjoner i medisinsk mikrobiologi, blant annet influensavirus, koronavirus, meslingvirus, rubellavirus, parotittvirus, poliovirus og hepatittvirus. I tillegg er avdelingen utpekt som nasjonalt referanselaboratorium av Verdens helseorganisasjon (WHO) i forbindelse med organisasjonens planer om utrydding av vilt poliovirus i verden og av mesling- og rubellavirus i Europaregionen.  Avdeling for virologi driver forskning, metodeutvikling og laboratorieanalyser innen virologi og infeksjonsimmunologi. Dette omfatter diagnostikk, karakterisering, og resistensbestemmelse av virus innen referansefunksjonene og bidrag til beredskapsarbeidet ved instituttet. Vi jobber aktivt for å forbedre kvaliteten på våre tjenester og med å skaffe mer kunnskap innen faget.
 
Folkehelseinstituttet har ansvar for tretti referansefunksjoner i medisinsk mikrobiologi, og har fokus på folkehelserettede oppgaver. En stor del av områdets laboratorieaktivitet er akkreditert og området har et utstrakt samarbeid nasjonalt og internasjonal, deltar i en rekke nettverk og har mange store forskningsprosjekter. Mye av laboratorievirksomheten er basert på molekylærbiologiske metoder, og en stor del av virksomheten benytter helgenomsekvensering som basisteknologi innen blant annet referansefunksjoner.
 
Overlegen i mikrobiologi vil ha arbeidsoppgaver knyttet til en del laboratorienært referansefunksjonsarbeid, overvåking og rådgivning for luftbårne virus og vaksineforebyggbare sykdommer. 

Arbeidsoppgaver

 • Delta i områdets integrerte overvåking av sykdomstilfeller og smittestoffer
 • Delta i beredskapsarbeid, inkludert håndtering av sykdomsutbrudd og deltakelse i vaktordninger som mikrobiologisk beredskapsvakt
 • Gi råd, veiledning og informasjon til nasjonale myndigheter og internasjonale samarbeidsorganer, laboratorier og helsetjenesten
 • Bidra til initiering av forskning og kunnskapsgenerering innen mikrobiologi og smittevern
 • Bidra til rådgiving og beredskapsarbeid
 • Bidra til kvalitetssikringsarbeid
 • Bidra til å utvikle og etablere nye metoder, særlig knyttet til arbeid med NGS
 • Deltakelse i nasjonalt samarbeid innen medisinsk mikrobiologi og gjennomføring av eksterne kvalitetsvurderinger (ringtester), samt arbeid med oppfølging av vaksinasjonsprogram 

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen, med spesialitet i medisinsk mikrobiologi. Forskningserfaring vil bli vektlagt
 • Søker må beherske et skandinavisk språk, samt engelsk skriftlig og muntlig
 • Interesse for og erfaring med mikrobiologisk overvåking og metodeutvikling og kvalitetssikringsarbeid
 • Interesse for og erfaring med helgenomsekvenseringsmetodikk er en fordel
 • Erfaring med bruk av statistiske analyseverktøy

Personlige egenskaper

 • Søkeren må ha stor arbeidskapasitet, evne til selvstendig arbeid, være strukturert, resultatorientert og ha gode evner til tverrfaglig samarbeid.
 • Personlig egenskaper som nøyaktighet, initiativ- og gjennomføringsevne tillegges avgjørende betydning.

Vi tilbyr

 • Folkehelseinstituttet er en organisasjon med et engasjerende samfunnsoppdrag
 • Vi har sterke fagmiljøer og kan tilby interessant arbeid i et aktivt og hyggelig miljø
 • Her er vil du kunne jobbe sammen med engasjerte og kompetente ansatte som vektlegger faglighet og samarbeid
 • Stilling som overlege og lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring
 • Gode pensjonsordninger, gunstig boliglån og gode forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Folkehelseinstituttet
Kontaktpersoner
Navn: Dagny C. H. Dorenberg
Tittel: Overlege
Telefon: 917 73 236
E-post: DagnyCathrineHaug.Dorenberg@fhi.no
Navn: Christine Genevieve Monceyron Jonassen
Tittel: Avdelingsdirektør
Telefon: 90734557
E-post: ChristineGenevieveMonceyron.Jonassen@fhi.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Smittevern, Folkehelseinstituttet FHI
Lovisenberggata 6
0456 Oslo