Kort om arbeidsgiver
     

Hammerfest sykehus, Enhet for anestesileger med Base Lakselv luftambulanse, har ledig fast 100 % stilling som overlege i anestesiologi.

Finnmarkssykehuset samarbeider med UiT Norges arktiske universitet om utdanning av 5. og 6. års legestudenter. Leger som blir ansatt hos oss, kan derfor også ha mulighet for en bistilling ved universitetet og et akademisk karriereløp i Finnmark.

Finnmarkssykehuset gjennomfører en historisk satsing på spesialisthelsetjenesten, og i januar 2025 tar vi nytt og moderne sykehus i bruk. Nye Hammerfest sykehus er et trepartssamarbeid mellom Finnmarkssykehuset, universitetet og vertskommunen, og er unikt i landssammenheng.

Hammerfest har om lag 11.300 innbyggere, og har de siste årene vært igjennom en rivende utvikling. Byen har et yrende kultur- og næringsliv, gode fritidsmuligheter både i by og omland, og rikelig med muligheter for opplevelser til fjells, til havs og på vidda.

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

Overlegene i avdelingen har arbeidsområde anestesi i operasjonsavdelingen, kirurgiske intensivpasienter i intensivavdelingen, en del smertetilsyn samt deltagelse i traume-, barne- og asfyksiteam.
 
Avdelingen bemanner dagkirurgi ved Klinikk Alta, og det kan derfor også være aktuelt med ambulering dit som en del av tjenesten.
 
Avdelingen vektlegger god faglig behandling, og godt samarbeid med sykehusets øvrige avdelinger og andre samarbeidspartnere. Nytilsatte skal delta i avdelingens undervisningsopplegg, veiledning av spesialistkandidater og daglig supervisjon. Opptjening og uttak av utdanningspermisjon i henhold til sentral overenskomst. Mulighet for Finnmarksavtale etter ett års ansettelse, med bl.a. kortere opptjeningstid av utdanningspermisjon. Vi ønsker faglig utvikling på individuelt nivå, og tilstreber deltagelse på faglig relevante kurs og kongresser.
 
Anestesilegene ved Hammerfest sykehus bemanner legetjenesten ved redningshelikopteret til 330 Banak. Tjeneste i avdelingen kan åpne for delt tjeneste mellom avdelingen og redningshelikopter, forutsatt oppfyllelse av Forsvarets kriterier samt behov i tjenesten. Ta kontakt for ytterligere informasjon om dette.  

Kvalifikasjoner

 • Krav om norsk autorisasjon som lege
 • Norsk spesialistgodkjenning i anestesiologi
 • Erfaring med bruk av DIPS er en fordel
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Fleksibel
 • Evne til å gi og ta i mot tilbakemeldinger vektlegges
 • Gode relasjonelle egenskaper vil vektlegges
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver på en mindre avdeling der du også får mer ansvar
 • Sterke og tverrfaglige miljøer
 • Muligheter til å tjenestegjøre på redningshelikopter ved Banak basen
 • Finnmarkssykehuset har et aktivt forskningsmiljø, og det finnes muligheter til å kombinere klinisk arbeid med forskning
 • Spennende fremtid der vi skal flytte inn i et nytt, topp moderne sykehus
 • Betaling av reise- og flytteutgifter iht. gjeldende reglement dersom du må flytte for å begynne hos oss
 • Et spennende lokalmiljø med et variert kulturtilbud
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I tillegg til god lønn får du i Finnmark en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm
 • Muligheter for individuelt tilpasset tjenesteplan. Tiltredelse etter avtale

Generell informasjon
Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.  Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes. 

Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Kim Mikkelsen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 90087430
Navn: Trond Stensholt
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 40881127
E-post: trond.stensholt@finnmarkssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Enhet Anestesileger Hammerfest med base Lakselv luftambulanse, Finnmarkssykehuset HF
Sykehusveien 35
9601 Hammerfest